Program Öz Değerlendirme Komisyonu


Öğretim Üyesi/Elemanı Başkan/Üye
Doç. Dr. Meriç ÇETİN Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Alper UĞUR Üye
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KÖK Üye
Arş. Gör. Mustafa TOSUN Üye
Arş. Gör. Behlül SARIKAYA Üye

Menü