Kalite Politikası ve Hedefleri

Üniversitenin kalite politikası ve faaliyetlerini destekleyen bir kalite politikası izleyerek süreçler yürütülmektedir.

 

  • Yasal gereklilikler ve mevzuat doğrultusunda kalite süreçlerinin işletilmesine destek sağlamak

 

  • Teknolojinin yeniliklerini takip ederek üniversitemiz  birimlerinin, öğrencilerin ve paydaşlarının sunulan hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak

 

  • Üniversitemiz  akademik ve idari yönetim, araştırma-geliştirme, eğitim - öğretim, topluma katkı ve destek süreçlerin yönetilmesi kapsamında gerekli bilişim altyapısını, hizmet ve yazılımları geliştirmek

 

  • Sunulan hizmetlerimizden memnuniyet düzeyini arttıracak sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürütmek

Üniversitenin kalite politikası ve hedeflerine ulaşmak için tıklayınız