ZAVİYE (XIV. yüzyıl)

     Yapı, 1998 yılında yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkarılmıştır. Zaviye, bir kenarı yaklaşık 7 m. uzunluğunda, kare planlı ve tek mekânlı bir yapıdır.

     Zaviye’nin doğusundaki kalan izler, burada bir sundurmanın yer aldığını kanıtlamaktadır.  İçte, ku­zey duvarı ortasında, yarım daire profilli bir ocak vardır. Gerek ocak, ge­rekse sundurma, yapının önceleri sanıldığı gibi bir türbe değil içinde ge­celenen bir yapı (zaviye, misafirhane) olduğunu göstermektedir. Orta Çağ’ın en büyük seyyahlarından                 İbn-i Battûta (1304-1377) Beçin’i ziyaret etmiş, Seyahatnâme’sinde de Beçin’deki çok sayıda zaviyeden bahsetmiştir. Bu yapı da İbn-i Battûta’nın eserinde söz ettiği çok sayıdaki zaviyeden biri olmalıdır. Seymenlik Zaviyesi’ne göre mütevazı olan bu yapı, zaviyenin sadece misafirhane olarak kullanılan kesimi olmalıdır. Eser, XIV. Yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilmektedir.

 

Duyurular Tümünü Gör