YELLİ CAMİİ

      Kepez Mevkii Yelli Külliyesi içinde yer alan cami, kent merkezinden yaklaşık 2 km. uzaklıktadır. Cami, kare planlı tek kubbeli bir harim ve iki çapraz tonoz örtülü bir son cemaat yerinden oluşur. Dıştan dışa 9.20x13.80 m. ölçülerinde olan yapı taş ve tuğladan inşa edilmiştir.

      Beden duvarlarında kullanılan moloz taşın yanı sıra zeminden çatı hizasına kadar köşe bağlama taşı olarak da kesme taş kullanılmıştır. Doğu cephedeki taçkapıyı üç yönden kuşatan silmelerde, pencerelerin dış sövelerinde, alınlıklarında ve alınlıkları kuşatan kemerlerde ayrıca son cemaat yerindeki sivri kemerlerde kesme taşlar kullanılmıştır. Yapıdaki tuğla malzemeye kubbe, kubbe kasnağı ve kubbe geçişlerin yanı sıra son cemaat yerindeki çapraz tonozlarda ve tonozları taşıyan destek kemerlerinde rastlanır.

      Caminin harimine kuzey cephenin doğu ucu ile doğu cephenin kuzey ucunda yer alan iki kapıdan girilir. Harimde kubbeye geçiş üçgen kuşaklarla sağlanmıştır. Kubbe içinde yükü hafifletmek ve akustiğe yardımcı olmak amacıyla yerleştirilmiş testiler vardır. Yapının mihrabı tahrip olduğu için mihrabın ilk şekli hakkında kesin bir fikir söylemek zordur.

    Süsleme olarak günümüze ulaşan pek fazla bir unsur görülmemekle birlikte kullanılan kesme taşlar, kemerler ve tuğla kullanımın detayları camiyi hareketlendiren unsurlar olarak göze çarpmaktadır. 

      Yapının inşa tarihi ile ilgili bir bilgi günümüze ulaşmamakla beraber XV. Yüzyıl’da da inşa edildiği düşünülebilir.

 

Duyurular Tümünü Gör