SEYMENLİK ZAVİYESİ (Mescit ve Toplantı Odası)

     Beçin şehir surlarının günümüze ulaşabilmiş tek kapısı olan Seymenlik Kapısı çıkışında yer alan zaviyede; Bir Toplantı (Sohbet) Odası, Mutfak (?) ve Mescit vardır.Bir avlu etrafına yerleştirilen mekânlardan, toplantı odası ile mescidin ahşap düz bir çatıyla örtülü olduğu düşünülmektedir.

     Mekânların tümü kırma taşlarla inşa edilmiştir. Toplantı odasının kuzey ve güney duvarları ikişer payanda ile desteklen­miştir. Doğu duvarına bitişik mekânın kuzey duvarı üzerindeki ocak nişi, buranın mutfak olarak kullanıldığını düşündürmektedir.

  Avlunun kuzey kenarındaki mekânın hazireye dönüştürülmüş olduğu anlaşılmaktadır. Mescidin batı duvarı boyunca uzanan izler, burada bir mekânın olduğunu düşündürmektedir. İzlerden anlaşıldığı kadarıyla burası bir son cemaat yeri olmalıdır. Mescide ba­tı duvarının kuzey ucuna yerleştirilmiş bir açıklıktan girilmekteydi. Kuzey duvarı üzerinde iki, batı duvarı üzerinde ise bir pencere açıklığı bulunmaktadır. Kazı çalışmaları esnasında mescidin ortasında ele geçen bir kaide buranın ahşap tavanla örtülü bir mekân olduğunu düşündürmektedir.

     Zaviyenin kazısı sırasında ele geçen İlyas Bey'e ait sikke, ya­pının XV. yüzyıl başlarında kullanılmakta olduğunu gösterir. Mesci­din kuzeyindeki hazirede ele geçen ve bir hanıma ait olduğu anlaşılan mezar taşı ise XIV. yüzyıla tarihlenmektedir. Bu veriler sonucunda mescidin XIV. yüzyılın sonu ile XV. yüzyılın başında yapıldığını söyleyebiliriz.

Duyurular Tümünü Gör