SEYMENLİK HAMAMI

     Seymenlik Hamamı, Beçin surlarının günümüze ulaşabilmiş tek kapısı olan Seymenlik Kapısı’nın çıkışındaki yapı topluluğunun bir parçasıdır.

     Seymenlik zaviyesinin doğusunda yer alan hamam oldukça harap du­rumdadır. Zemin döşemesi ile üst örtüsü tamamen çökmüş olan yapının, beden duvarları da kısmen yıkıktır. Yapı, Bey hamamında da görülen “Ortası kubbeli enine sıcaklıklı ve çifte halvetli” bir plana sahiptir. Bey Hamamı’ında olduğu gibi bu yapının da ılıklığı yoktur.

     Duvarları moloz taşla inşa edilen hamamın planlamasında da bulunduğu arazinin şartları etkili olmuştur. Üzerinde bulunduğu arazinin güneye doğru eğimli oluşu, hamama girişin doğu cephesinden açılmasına sebep olmuştur. Mevcut bilgiler güney taraftaki dikdörtgen mekânın tuvalet olabileceğini düşündürür. Enine planlı sıcaklık mekânı, ortada bir kubbe ve iki yanında birer tonozla; bu mekâna açılan halvet hücreleri de birer kubbe ile örtülü olduğu kalan izlerden anlaşılmaktadır.

     Su deposu,  halvet hücrelerin olduğu cephede dikdörtgen planlı olarak inşa edilmiştir. Kuzeybatı cephesindeki kare planlı birim, soğuk su deposudur. 

     Yapının XIV. Yüzyılda inşa edildiği tahmin edilmektedir.

 

Duyurular Tümünü Gör