ŞAPEL 

    Bizans Şapeli, Kızıl Han'ın 115 m. kadar doğusunda yer alır. Yapının küçük bir manastıra ait olabileceği düşünülmektedir. Oldukça harap durumda olan mekanın örtüsü tamamen yıkılmıştır. Doğu kenarı üzerinde bir apsisi olan yapı tek sahınlıdır.

       Yapının cephe düzeninde birbirinden farklı malzemelerin kullanıldığı anlaşılmaktadır. Kesme, kaba yonu ve moloz taşların, tuğlalarla kasetlenmesi dikkat çekicidir.

     Simetrik olarak düzenlenen kuzey ve güney cepheleri üzerinde, ikişer kademeli üçer çökertmenin izleri görülür. Benzer cephe düzenine ve taş malzemeyi tuğlalarla çerçeveleme tekniğine, Bafa'daki Bizans yapılarında da rastlanması bu şapeli de benzerleriyle aynı döneme, yani XIII. yüzyıla tarihlendirmeyi gerekli kılar.

Duyurular Tümünü Gör