ORMAN TEKKESİ

     Orman Tekkesi, tamamen makilerle örtülü bir alanda olduğu için 2000 yılında bir rastlantı sonucu ortaya çıkmıştır. Yöre halkı arasında yaşamaya devam eden Orman Tek­kesi adı, muhtemelen medrese olarak inşa edilmiş olan yapının, bir ara tekke olarak kullanıldığını da düşündürmektedir.

   Enlemesine dikdörtgen planlı yapı, avlulu ve iki eyvanlıdır. Günümüze yapının sadece temel izleri ulaşabilmiştir. Revaksız avlunun güney kenarı üzerine yerleştirilen dershaneler ve eyvan dışa taşıntı yapmıştır. Doğu ve batı kenarı boyunca sıralanan öğrenci hücreleriyle diğer mekânların örtülerine dair herhangi bir iz yoktur.

Kazı sırasında ele geçen sikkelere dayanılarak yapı, XIV. yüzyıl sonları ile XV. yüzyıl başlarına tarihlenmektedir

Duyurular Tümünü Gör