MÜLTEZİM EVİ ve SOFUHANE

  Mültezim Evi, bir eyvanın iki yanına yerleş­tirilmiş iki mekândan oluşur. Bu plan tipi, Muğla ve Menteşe yöresindeki evlerde halen uygulanmaktadır. Kazısı sırasında ele geçen buluntulara göre, evin alt ka­tını oluşturan üç mekândan güneydekinin kiler kuzeydekinin ise mutfak olduğu anlaşılmıştır.

  2000 yılı çalışmaları sırasında kiler olduğu dü­şünülen güneydeki mekânda yaklaşık 60.000 Osmanlı akçesi ve 850'ye yakın Avrupa kökenli paradan oluşan bir define ele geçirilmiştir.

  Çalışmalar sırasında rastlanan kül tabakası ve yanık ahşap parçaları ise evin ve bitişiğindeki Sofuhane'nin bir yangın sonucu yıkılıp zamanla toprak altında kaldığını göstermektedir. Kalan temel izleri Sofuhane’nin planı hakkında bilgi vericidir. İzlerden anlaşıldığı kadarıyla batı tarafta yer alan yapı, dikdörtgen planlı geniş bir mekândan oluşmaktadır.

   Ev ve Sofuhane’nin kesin tarihi bilinmemekle birlikte, bu iki yapıyı da tahrip eden yangının XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde meydana geldiği tahmin edilmektedir. 

Duyurular Tümünü Gör