MENTEŞE MEZARLIĞI

    Seymenlik Zaviyesi ile Yelli Külliye arasındaki yoğun makiler içinde kalan mezarlığın bir kısmı kazı çalışmaları sayesinde ortaya çıkarılmıştır. Ortaya çıkartılan bu kısımlar da koruma altına alınmıştır. Ancak mevcut mezarlık boyutlarının çok daha büyük olduğu tahmin edilmekte ve her yıl yapılan çalışmalarla da mezarlığın belirli bir kısmı gün yüzüne çıkarılmaktadır.

    Yapılan çalışmalar sonucunda XIV. ve XV. yüzyıllara tarihlenen çok sayıda mermer mezar taşları ele geçmiştir. Me­zarlık alanı moloz taşlarla örülmüş duvarlarla parsellere ayrılmıştır. Farklı ailelere ait parselleri sınırladığı tahmin edilen bu duvarlara, yöredeki diğer bazı mezarlıklarda da rastlanmaktadır. Mezarların, Antik dönem mezarlarında rastladığımız bir teknikle yani mezar çukurunun üzerine kay­rak taşların örtülmesiyle inşa edildiği görülmektedir. Bazı mezarlarda kayrak taşlar üze­rine tuğla ve taş kırıkları ile sandukalar da örülmüştür.

     Sandukalardan bazı­ları yekpare mermer bloklardan yontulmuş ve üzerleri süslenmiştir. Menteşe dönemi mezar taşları, burmalı köşe sütunçeleri ve palmet şeklindeki tepelikleri ile dikkat çekmektedir. Mezar taşlarında yer alan süslemelerde genel olarak görülen geometrik ve bitkisel motiflerin yanı sıra kandil motifleri de dikkat çekmektedir.

 

Duyurular Tümünü Gör