KUBBELİ ÇEŞME

     Orhan Cami’nin ve Kızıl Han'ın batısında, Ahmet Gazi Medresesi'nin 55 m. kadar güneyindedir.

Dikdörtgen planlı yapı, kubbeyle örtülü bir mekan ile bu meka­na güneyden bitişik bir çeşmeden oluşmaktadır. Çeşmenin aynası ve kubbeli mekanın ön cephesi kesme taşlarla kaplıdır. Çeşme kubbesinin arka tarafı göçmüş durumdadır

     Çeşme, 1997 yılında kısmen onarılmıştır. Temizlik çalışmaları sıra­sında kubbeli mekân içinde bulunan pek çoğu harap olan sikkeler, buranın Bizans döneminde de kullanıldığını göstermektedir.

       Yapının IV. Yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir.

Duyurular Tümünü Gör