KARAPAŞA MEDRESESİ

     Beçin kentinin güneyinde kent surları dışındadır. Örtüsü ve cepheleri tamamen harap durumdaki yapının duvarlarının da bir kısmı ayaktadır. Açık avlulu medreseler grubu içinde tek katlı ve tek eyvanlı şemaya dâhil ettiğimiz yapı, kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Doğu ve batı kenarında üçer öğrenci hücresi vardır. Avlunun güney kenarında diğerlerinden daha yüksek ana eyvan ve bunun iki yanına yerleştirilmiş dershaneler bulunmaktadır. Tüm mekânların sivri kemerli beşik tonozlarla örtülü olduğu kalan izlerden anlaşılmaktadır. Moloz taşla inşa edilen medresenin kent surları dışında yer alması, geç bir tarihte muhtemelen XV. yüzyılın ilk yarısı içinde inşa edilmiş olabileceğini düşündürmektedir

Duyurular Tümünü Gör