KALE HAMAMI

   İç Kalede bulunduğu için ''Kale Hamamı'' olarak adlandırılan küçük ölçekli bu yapının örtü sistemi kısmen sağlam durumdadır.  

    “L” şeklinde soyunma mekânı, aralık, bir yıkanma hücresi ve su haznesi ile külhandan oluşmaktadır. Moloz taşla inşa edilen hamamın duvarları içten sıvalıdır. Yapının tek yıkanma mekânın üzeri kubbe, diğer bölümler beşik tonozla kapatılmıştır. 

    Yapı ile ilgili bir kitabe ve yazılı belge bulunmadığından inşa tarihi kesin bilinmemekle birlikte XIV. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir

Duyurular Tümünü Gör