Ill NOLU ANONİM TÜRBE (XV. yüzyıl başları)

 

  II Nolu Anonim Türbe gibi Orhan Camii avlusunun doğu duvarı­na bitişik olan yapının girişi doğu cephesi üzerindedir. Kare planlı türbe, geçişi pandantiflerle sağlanmış bir kubbe ile örtülmüştür. Yapının tek penceresi güney duvarı üzerindedir. Batı duvarı üzerinde si­metrik olarak yerleştirilmiş sivri kemerli iki niş görülmektedir.  Nişin içindeki mezar veya mezarlar günümüze ulaşamamıştır. Pandantif ve kemerleri tuğla ile örülen yapının duvarları kırma taştan inşa edilmiştir. Türbe duvarlarından biri Orhan Camii’nin avlu duvarına yaslanmaktadır.    Bu durum, türbenin, cami ve avlusundan sonra inşa edildiğini kanıtlamaktadır.  Yapının kitabesi ve herhangi bir yerinde süslemesi yoktur. Türbenin sade ve basit görünümüne dayanarak, XV. Yüzyıl başlarında inşa edildiği tahmin edilmektedir. 

Duyurular Tümünü Gör