II NO'LU ANONİM TÜRBE

   Kare planlı türbe, Orhan Camii avlusunun doğu duvarına bitişik olarak inşa edilmiştir. Türbenin duvarları Menteşe Beyliği’ne özgü kırma taştan yapılmıştır. Yapıdaki tuğla malzeme ise; pencere alınlıklarını sınırlayan sivri kemerlerde, kubbe geçişini sağlayan tromplarda ve örtüde kullanılmıştır. Beçin kentindeki diğer türbeler gibi bu türbenin de örtüsü kubbedir. Ancak kubbe günümüze ulaşamamıştır.Kubbeye geçişi sağlayan trompların içine, akustiğe yardımcı olmak ve duvarlar üzerine binen yükü azaltmak amacıyla piş­miş topraktan testiler yerleştirildiği görülmektedir.

     Kuzey, doğu ve batı cephesinde birer pencere yer almaktadır. Pencerelerin atkı taş­ları ve söveleri düşmüştür.

   Mumyalık kısmı bulunmayan türbenin içinde, etrafı taşlarla çevrilmiş bir mezar yeri vardır. Ancak buradaki mezar yerinin mezar taşı veya sandukası yoktur.

     Orhan Camiinin avlu duvarı ile birlikte inşa edilen yapıyı XIV. Yüzyıl ortalarına tarihlemek mümkündür

Duyurular Tümünü Gör