I NO'LU ANONİM TÜRBE 

   İç Kale'nin güneydoğusunda, kaleye çıkışı sağlayan merdivenlerin 30 m. kadar batısında, bir hazire içerisinde yer almaktadır. Mumyalık bölümü bulunmayan türbe, kare planlı ve kübik gövdelidir. Kuzey cephenin ortasından açılan bir açıklıktan türbeye girilmektedir. Türbenin örtüsü tamamen göçmüş durumdadır. Beçin kentindeki diğer yapılar gibi türbe de kırma taşlarla inşa edilmiştir. Yapıdaki köşe taşların­dan bazıları ise devşirme malzemedir. Dış cephede, zeminden yaklaşık 2 m. yük­seklikte yapıyı çepeçevre dolaşan bir ahşap hatıl yuvası görülmek­tedir. İç kısımda da dış cephedekine benzer hatıl boşlukları vardır. Diğer üç cephe du­varında bugün görülen yıkılmalar, bu cephelerden her biri üzerinde birer pencere bulunduğunu düşündürmektedir.

    Türbe mimari özellikleri ile XV. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir

Duyurular Tümünü Gör