HANİKÂH

     Ahmet Gazi Medresesi'nin karşısında etrafı duvarlarla çevrili bir avlu içindedir. Yatay dikdörtgen şekilli yapının doğu duvarı Orhan Camii'nin batı duvarına bitişiktir.

     Kalan izlerden hanikâhın Orhan Camii'nden sonra inşa edildiği ve caminin batı duvarı üzerindeki pencerelerden birinin önünü kapattığı anlaşılmaktadır. Üst örtünün nasıl olduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Buna karşın temel izlerinden dikdörtgen mekanın ortasının kubbe, iki yan­da kalan kesimlerin ise birer tonozla örtülü olduğu anlaşılmaktadır.

     Evliya Çelebi'nin (1611-1682) Beçin'i ziyareti esnasında yapının harap durumda olduğu anlaşılmaktadır. Harap durumdaki yapının güneydoğu köşesine Orhan Camii'nin çatısına çıkışı sağlayan bir merdiven inşa edilmiştir.

     Beçin'in kesme taşlarla kaplı iki yapısından biri olan Hanikâh, muhtemelen Ahmet Gazi tarafından, XIV. Yüzyılın son çeyreği içinde inşa ettirilmiştir.

 

Duyurular Tümünü Gör