EMİR AVLUSU

     Kentin güney doğu kesiminde, surların yaklaşık 100 m. kadar uzağında bulunan yüksek duvarlarla çevrelenmiş mekânlar topluluğu yerel halk tarafından “Emir Avlusu” diye anılır. Emir Avlusu, biri 12x40 m. diğeri 41x32 m. ölçülerinde birbirine bitişik iki dikdörtgen alandan oluşmaktadır. İlk kazılar kalıntıların güney kesiminde 1982 yılında Prof. Dr. M. Oluş ARIK tarafından, doğu kısmındakiler ise 2007 yılında Prof. Dr. Rahmi Hüseyin ÜNAL tarafından yapılmıştır.

     Mekânların büyük bölümü doğu kısmındaki dikdörtgen alan içerisine yerleştirilmiştir. Batı kısmında yer alan dikdörtgen alan içerisinde güneydoğu ve kuzeydoğu köşelerdeki yapı temellerine ulaşılmıştır. Yapılan incelemelerde bu temellerin en fazla 70 yıl öncesine ait olduğu belirlenmiştir.

     Kazılar sırasında yapıyı tarihlendirmeye yarayacak herhangi bir kitabe bulunmamıştır. Ancak, Beçin’in XIV. Yüzyıl sonlarına doğru en müreffeh dönemini yaşadığı bilinmektedir. Bu süre içinde sur dışına taşan kentin de Kepez Mevki’inde ve surların güneyindeki mahallerde oluştuğu göze alındığında Emir Avlusu içindeki yapıların en erken XIV. Yüzyıl sonlarında inşa edilmiş olabileceği söylenebilir

Duyurular Tümünü Gör