BÜYÜK HAMAM

      Beçin'de varlığı bilinen 5 hamamın en büyüğü ve en sağlam olanıdır. Oldukça geniş bir alana kuzey – güney doğrultusunda kurulmuş olan yapıAhmet Gazi Hamam’ı” olarak da bilinmektedir. Hamam, planlama yönünden Anadolu'da XIV-XV. yüzyıllarda çok sayıda örneğine rastlanan üç eyvanlı ve köşe halvetli uygulamaların en nadide örneklerinden biridir.

    Yapıya, soyunmalık mekânına açılan iki kapıdan girilmektedir. Batıdaki kapı kadınların hamama arka taraftan girmesi için yapılmış olmalıdır. Yapının zemini mermer plakalarla kaplanmıştır. Bu plakaların antik yapılardan alındığı tahmin edilmektedir. Soyunmalığın, düz ahşap bir çatı, su deposunun bir beşik tonoz, diğer mekânların ise birer kubbe ile örtülü oldukları anlaşılmaktadır. Eldeki mevcut veriler hamamda bazı onarımların yapıldığını gösterir. XVII. yüzyıldan önce yapılan bu onarımlarda hücre girişleri daraltılmış, iki hücreye de birer giriş daha açılmıştır.

      Yapının sıcaklık, ılıklık ve halvet kısımlarını örten kubbelerin etrafı ile hücrelerin kurnalık kısımlarının üst bölümlerinde farklı nitelikte süslemeler vardır. Bu bezemelerden özellikle kurnalıkların üstünde yer alanlar, üst kısmı karanfil çiçeğiyle taçlandırılmış sivri kaş kemerli uygulamalarıyla dikkat çeker. 

       Bütün bu özellikleri yanında boyutunu ve özenli işçiliğini de dikkate alarak hamamı, Menteşe Beyliği'nin en parlak dönemine, Ahmet Gazi zamanına tarihlendirmek mümkündür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duyurular Tümünü Gör