BEY KONAĞI

      Yerel halk tarafından “Bey Konağı” olarak adlandırılan yapı, Ahmet Gazi Medresesi’nin 80-90 m. kadar kuzeybatısında yer alır.

     Doğu, kuzey ve güney duvarının küçük bir kesimi sağlam kalmış olan konağın, doğu￾batı doğrultusunda uzanan, aynı genişlikte mekânlardan oluştuğu anlaşılmaktadır. En doğudaki büyük mekânın kuzeydoğu köşesinde yer alan çeyrek daire planlı bölme zahire ambarıdır. Bu büyük mekâna güneyden bitişik olan dikdörtgen planlı iki küçük hücrenin giriş ve işlevleri saptanamamıştır. Büyük mekânın batısında bir hücre yer alır. Bu hücrenin kireçli bir harçla sıvanmış olan zemininde yuvalar açılmıştır. Açılan bu yuvalara da irili ufaklı 20'den fazla testinin oturtulduğu anlaşılmıştır. Kiler olduğu tahmin edilen bu mekândaki testiler kuru bakliyatların depolanması için kullanılmış olmalıdır.

      Konakla ilgili tarihi bir kaynağa ulaşılmamıştır. Bu yüzden yapının tarihi hakkında bilgi olmadığı gibi kimin için yapıldığı ile ilgili bir bilgiye de rastlanmamıştır. Ancak, yakınındaki hamam ile birlikte ele alındığında diğer yapılar gibi konağın da XV. Yüzyıla tarihlendirilmesi gerekir.

Duyurular Tümünü Gör