BEÇİN KALESİ

          Muğla’nın Milas ilçesinin 5 km. kadar güneyinde yer alan Beçin Kalesi birbirinden farklı pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış antik bir yerleşim alanıdır. Tarihin farklı dönemlerinde Beçin Kalesi Kalkolitik, Helenistik, Roma, Bizans, Menteşe Beyliği ve  Osmanlı dönemlerini yaşamıştır. 

       Sarp, kayalık bir tepe üzerinde yer alan İç Kale'nin surları nispeten sağlam durumdadır. Kaleye giriş, bugün az bir kısmı takip edilebilen taş döşemeli bir yoldan sağlanmaktaydı. Kaleye merdivenle çıkılmaktadır. Merdivenden devam edilince sağ taraftaki tonozu göçmüş mekan sarnıçtır. Bunun daha yukarısındaki iri mermer blok kaplamalı duvarın, antik döneme tarihlenen bir mezar yapısına ait olduğu düşünülmektedir. Düz atkılı kapıdan tonozlu bir mekân ile girilen İç Kale’de yerleşimler  XX. yüzyıl ortalarına kadar devam etmiştir. Günümüzde basit patika yollarla gezilen İç Kale’de tek veya iki mekânlı evlerden başka sarnıç ve hamam yapıları da görülmektedir.

Duyurular Tümünü Gör