AHMET GAZİ MEDRESESİ

      Ahmed Gazi Medresesi, Selçuklu ve Beylikler döneminde büyük ölçüde uygulama alanı bulan “Tek katlı, açık avlulu (revaksız) ve iki eyvanlı (giriş eyvanıyla beraber)” medreseler grubundandır.

     Yapının güney ve doğu duvarlarının dış yüzeyi ile avluya bakan duvarların tamamı kesme taşlarla kaplıdır. Bu özelliği ile Beçin’deki tek yapıdır . Güney cephedeki taç kapı süsleme bakımından medresenin en zengin yeridir. Taç kapının kademelenmiş sivri kemerleri ve süslemeleri kapıya hareketli bir görüntü kazandırırken, bu uygulamalar onu Akdeniz Gotiği’ni yansıtan bir unsur haline de getirir.

     Ana eyvanın iki yanına yerleştirilen mekânlar dershanedir. Dikdörtgen bir avlu etrafına dizilmiş sekiz adet öğrenci hücresi vardır. Öğrenci hücrelerinin sade girişlerine kar­şın iki dershane mekânının girişi Gotik etki bırakan silmelerle süs­lüdür. Dar ve uzun iki yan bölüme açılan merdi­venlerle çatıya çıkılmaktadır.

     Yapının ana eyvanı içinde, ba­nisi Ahmet Gazi ile kime ait olduğu tam olarak saptanamayan bir şahsın mezarı bulunmaktadır. Ana eyvanın üstünde avluya bakan kemer köşeliklerinin sağında ve solunda dikdörtgen yekpare beyaz mermer üzerinde ön ayakları ile birer flama tutan aslan kabartmaları yer almaktadır. Sağdaki flamada “Ahmed Gazi” yazmaktadır.

       Beçin’de inşa kitabesi günümüze ulaşmış yegâne yapı olan medrese, kitabedeki bilgilere göre 1375 yılında Menteşe Beyi Ahmet Gazi ta­rafından yaptırılmıştır. 

Duyurular Tümünü Gör