KAZI ÇALIŞMALARI

      Seymenlik Kapısı’nın sol tarafında yani 3 numaralı kazı alanın karşı tarafında çalışılan açma, önceki yıllarda yapılmış adlandırmalar doğrultusunda G-6 olarak isimlendirilmiştir. G-6 açmasında önceki yıllarda kısmen ortaya çıkarılmış mekânların tamamını açığa çıkarmak amacıyla alanda 5x10 m ölçülerinde bir açma oluşturuldu.

         Kazı çalışmalarına başlamadan önce alanın insitu çizimi mimarlar tarafından yapılmıştır. Kazılan toprak, alan dışındaki uygun bir yere dökülmüş ve toprağın tamamı elenmiştir. Açmadan çıkarılan döküntü taşlar da yine alan dışındaki bir bölgede istiflenmiştir. Çalışmalar açmanın güney-kuzey yönünde başlamıştır. Seymenlik Kapısı’nın yan duvarlarına ait taşlar kısmen görünmekteydi. Üzeri duvarın yıkılması sonucu tamamen irili ufaklı döküntü taşlarla kapanmıştı. Bu döküntü taşlar mimari çizimleri yapıldıktan ve fotoğrafları çekildikten sonra kaldırıldı ve sur duvarının açma içinde toprak altında kalan bölümü ortaya çıkarıldı. Sur duvarının üzerindeki otlar ve taşların aralarındaki topraklar temizlenerek taş duvar örgüsünün belirgin bir şekilde görünmesi sağlandı.

            Alanda seviye inme çalışmaları sırasında sur duvarının önünde bu sefer daha küçük boyutta taşlar ortaya çıkmaya başladı. Çalışmalar ilerledikçe döşeme görünümü almaya başlayan taşların arasında daha büyük boyutlu taşların bir sıra halinde belirmeye başlamasıyla, döşeme değil yine döküntü taşlarla karşılaşıldığı anlaşıldı. Alanın tamamını kaplayan bu döküntü taşlar fotoğrafları çekildikten sonra dikkatli bir şekilde kaldırıldı. Ortaya çıkarılan duvarın, önceki yıllarda kazısı yapılmış mekânın sınırını oluşturan duvar olduğu tespit edilmiş ve mekân bir bütün olarak anlaşılır hale gelmiştir.

         Açmada çalışmalar ilerledikçe batı profiline yakın bir yerdeki büyük taşın çevresinde kümeler halinde ve kısmen dağınık taşlar yoğunluk kazanmıştır. Döküntü olduğu anlaşılan bu taşların da fotoğrafları çekildikten sonra kaldırılmasıyla ikinci bir mekân ortaya çıkarılmıştır. Büyük taşın başka bir deyişle kayanın aslında bu ikinci mekâna giriş kısmındaki yan duvarı oluşturduğu anlaşılmıştır, çünkü duvar örgüsü bu kayaya yaslanılarak devam ettirilmiştir. Kayanın hemen önünde ve diğer mekânın duvarının dış tarafının hemen yanında yani iki duvar arasında ise sal taşlarının oluşturduğu kapı eşiği ortaya çıkarılmıştır. Bu ikinci mekân, duvarın açmanın batı profili içinde ve açma dışındaki kazılmamış alanda devam etmesi nedeniyle tamamen açığa çıkarılamamıştır. Açmanın geri kalan kısmındaki çalışmalarda ise hiçbir duvar yapısıyla bağlantısı olmayan döküntü taşlar yine görülmeye başlamış ve belgelendikten sonra kaldırılmışlardır.

          G-6 açmasının kuzey profilinde ise bir duvara ait taş örgüsü tespit edilmiştir. Bu taş duvarın, önceki yıllarda açığa çıkarılmış birinci mekânın hemen yanında büyük kısmı tahrip olmuş duvar parçasının ait olduğu mekânla bağlantılı ve mekânı oluşturan bir duvar olduğu ve kısmen gözüken eski duvar parçasının -köşe yapan kısmı tahrip olmuş ve alanda gözükmüyor-, açma profilinin içinde kalmış yeni duvar parçasıyla köşe yaparak birleştiği düşünülmektedir. G-6 açmasındaki seviye inme çalışmaları, önceki yıllarda kazısı yapılmış alanın kod seviyesiyle eşitlenene kadar sürdürülmüş ve aynı koda ulaşıldığında bırakılmıştır. Dolayısıyla zemine ve ana kayaya/toprağa ulaşılamadan çalışmalar sona erdirilmiştir. 

          Alandaki çalışmalar sırasında sikkeler, metal çiviler ve aksamların yanı sıra sırlı (tek renk sırlı, sgrafitto, seladon, çini/porselen) ve sırsız seramik kap parçaları ele geçmiş ve incelenmek üzere kazı evine getirilmiştir; tuğla/kiremit parçaları ise restorasyon çalışmalarında kullanılmak üzere alanda bir kenarda istiflenmiştir. 2013 yılı çalışmalarının kazıdan ziyade koruma, onarım ve çevre düzenlemesi olarak devam edilmesi ve G6 açmasında yapılacak çalışmalarının uzun süreli olması gerektiği için buradaki çalışma tamamlanmıştır. 

Duyurular Tümünü Gör