1- BÇ.11.01 Nolu Açma:

        Kızılhan’ın güneyinde yer alan yamaçta, takip edilen duvar izleri doğrultusunda 14x12 m ölçülerinde bir alan belirlenmiş ve bu alan BÇ.11.01 nolu açma olarak adlandırılmıştır. Açmanın önce yüzey temizliği yapıldıktan sonra fotoğraflama çalışmaları ve insitu çizimleri yapılmış, kazısına başlanmıştır. 60 cm genişliğinde duvarla çevrili kazısı yapılan alanın doğusunda kırık taşlarla çevrili bir mekân ve onun yanında doğuya doğru devam ettiği tespit edilen duvar açığa çıkarılmıştır. Açmanın batı cephesinde devam eden kazılarda 70 cm derinlikte tespit edilen ana kayanın üzerinde kuzey-güney doğrultusunda uzanan duvar ortaya çıkarılmıştır. Çalışmalarda kuzey-güney yönde iki büyük mekân ve bunun doğusunda daha küçük mekânlar tespit edilmiştir. Güneydeki mekânda ocak olabileceği düşünülen bir bölüm bulunmuştur. Daha sonra ocak olduğu düşünülen bölümün arkasında yarım daire formunda düzgün olmayan taş sıraları ile çevrili bir ateşlik bulunmuştur. 

        Devam eden kazılarda iki büyük mekânın doğusunda birbirine bağlı duvarlardan oluşan küçük mekânlar bulunmuştur. Açmanın güneydoğu tarafında açma sınırları dışına doğru devam eden duvarın insitu çizimi yapıldıktan sonra bu alanda kazılara başlanmıştır. Açmada birbirine bağlı fakat farklı işlevlerde kullanıldığı düşünülen hücreler açığa çıkarılmış ve bu mekânlardan birinde düzgün sıralanmış tuğlalar tespit edilmiştir. Açmada kazıların tamamlanmasının ardından açığa çıkarılan duvarların temizliği yapılarak fotoğraf çekimleri tamamlanmıştır. Duvarların moloz taştan yapılmış olması ve kullanılan harcın yağışlı havalarda çözülebilir olması nedeniyle yapının orjinal dokusu korunarak konservasyonu yapılmıştır.

        1 nolu açmada bulunan küçük buluntular ve kazılarda açığa çıkarılan duvarların mekânsal kurgusu, bize bu birimlerin Menteşe Beyliği yada Erken Osmanlı döneminde kullanılan bir eve ait olabileceğini göstermektedir. Burada yapılan kazılar sivil mimariyi yansıtan yapıların Beçin’de günümüze ulaşan örneklerinin az olması nedeniyle ayrıca önemlidir.

        2- BÇ.11.02 Nolu Açma:

        Belirlenen alanda ot temizliği ve insitu çizimlerinin yapılmasının ardından kazı çalışmalarına başlanmıştır. Açmanın yüzeyinde bulunan  toprak tabakasının kaldırılmış, 1. katmanda duvar kalıntıları ve dağınık durumda bulunan moloz taşlar tespit edilmiştir. Devam eden kazılarda açmanın ortasında bulunan duvar kalıntıları takip edilerek mekânların sınırları belirlenmiştir.  Çalışma sırasında güney doğu köşede, düzgün kesme taştan iki adet basamak bulunmuştur. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan 77 cm genişliğinde bir duvar ve bu duvara paralel uzanan başka duvar kalıntıları bulunmuştur.

        Açmada kazıların tamamlanmasının ardından açığa çıkarılan duvarların temizliği yapılarak fotoğraf çekimleri tamamlanmıştır Duvarların moloz taştan yapılmış olması ve kullanılan harcın yağışlı havalarda çözülebilir olması nedeniyle yapının orjinal dokusu korunarak konservasyonu yapılmıştır.

        Bu iki açmada günyüzüne çıkarılan mekânlar, Beçin’de sivil mimari dokusu hakkında bize fikri vermektedir.

 

 

Duyurular Tümünü Gör