AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

51-O PLAN KARESİ’NDEKİ ERKEN DÖNEM ÜÇ KEMERLİ ANITSAL KAPININ BATI AYAĞINDA YAPILAN KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI

8-15 Eylül 2015 tarihleri arasında “Erken Dönem Anıtsal Girişi” olarak tanımlanan dört ayak ve üç girişli “Zafer Takı” görünümlü bir yapının batı ayağında çalışılmıştır. Bu Girişin direkt olarak Aziz Yuhanna Mezar Anıtı’na bakıyor olması henüz daha kilise yapılmadan önce Mezar Anıtı ile birlikte inşa edildiğini göstermektedir. Yapının planı da Geç Roma Çağı Zafer Takı ve Anıtsal girişlerini çağrıştırır. Bu durum Anıtsal Girişin Ayasuluk Tepesi Güney bölümündeki en erken yapılardan biri olduğunu gösterir.

Girişin ilk kazı ve onarım çalışmaları 1960’lı yıllarda Efes Müzesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu sırada ayaklar kısmen kazılıp ortaya çıkarılmış ve ortadaki ayakların taşıyıcılar kısmen onarılmıştır. 

2015 yılında, 8-15 Eylül tarihlerinde Anıtsal Girişin batısındaki masif ayağın (kuzey güney yönünde 2.55 m ve doğu-batı yönünde 3.37 m) özellikle güney kısmında yıllardan beri yapıya zarar veren incir ağacının ortadan kaldırılıp yapının mermer duvarlarına verdiği zararın önüne geçmeye amaçladık. Alt seviyede 1.10 m lik K-G yönünde kısmen görülebilen açıklık bulunan masif ayağın dış hatları mermer bloklar kullanılarak örülmüştür. İç dolguda mermer bloklar ile moloz taşlar ve beyaz renkli kireç harcı kullanılmıştır.

  Çalışmaların başlangıcında bitki temizliği ve özellikle ayağın batı ve güney sınırları kazılarak ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Temizlik ve yıkama çalışmaları sonucunda ayağında kuzey, batı ve güney bölümünde eksik ya da kaymış mermer blokları ortaya çıkmıştır.  Daha sonra en alt sıradan başlayarak duvar sıraları sağlamlaştırılmıştır.

Güney cephede duvarın sağlam kalabilen blokları üzerine özellikle doğu kısımda 1.14 m’ lik bölümü kısmen 4 sıra halinde yükseltilmiştir. Bu sıraya ait güneybatı köşesinde bulunan kaymış mermer blok eski yerine oturtulmuştur. Yine 4. sıraya ait batı ve kuzey yönündeki eksik mermer duvar sıraları da uygun mermer taşlarla tamamlanmıştır. Bunun üstüne 0.60 m yükseklikte 5. duvar sırasının kuzeybatısına bir mermer blok yerleştirilmiştir.

Duvarın güneydoğu köşesindeki mermer blok taş da yerleştirilmiş ve kuzey-güney, doğu-batı mermer duvar sırası içinde kalan doğu-batı yönünde 1.20 m ve kuzey-güney yönündeki 2.20 m’lik dolgu duvar örgüsü beyaz kireç harç ve yüzsüz taşlar kullanılarak sağlamlaştırılmıştır. Mermer taşlarla örgülü duvarın kuzey, batı ve güney yüzleri ve derz araları asıl duvar örgü sistemi gözetilerek onarılmıştır.

Erken Dönem Anıtsal Giriş Kapısı’nın Batı Ayağı çalışmalar öncesi.

Erken Dönem Anıtsal Giriş Kapısı’nın batı ayağı onarım çalışmalar sonrası 

Duyurular Tümünü Gör