AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

49-U PLAN KARESİ’NDEKİ KAZILAR

49-U Plan karesi Kuzey Bölüm Kazıları

49-U plankaresine denk gelen doğu sur duvarlarının batısına sonradan eklenen ve mekan düzenlemesi amacıyla örülen geç dönem toprak harçlı doğu, batı ve güney duvarlarının çizimi yapılmış,  fotoğrafları çekilerek belgelenmiş sonrasında bu duvarlar sırasıyla kaldırılmıştır. Duvar kaldırma çalışmaları sırasında çıkarılan toprak kırmızı renktedir. Bu çalışmalar sırasında duvardan çıkarılan mermer, şist gibi örgü duvar taşları ve tuğla parçaları koruma onarım çalışmalarında değerlendirilmek üzere belirli  alanlarda biriktirilmiştir. Ayrıca devşirme duvar malzemesi olarak kullanılan mimari mermer parçalarda belirli alanlarda tasnif edilmiştir.

Doğu sur duvarına bitişik, doğudan batıya doğru kırmızı harçlı, beyaz harçlı ve son olarak kiremit kırıklarının bulunduğu harca sahip  duvar örgüleri görülmektedir.  Farklı dönemlere ait olabilecek bu duvarlar kendilerine özgü harçla birbirinden ayırt edilmektedir.  Bu farklı duvar örgüleri doğu sur duvarının zaman içinde geçirdiği mimari değişimi göstermektedir.

 49-U plan karesinde, doğu sur duvarına bitişik mekansal bir görünüm oluşturan kuzey, doğu ve batı duvarlarının içinde kalan alanda toprak seviye kazılmış ve daha önce kaldırılan güney duvarının yaklaşık 50 cm kuzeyinde, beyaz harçlı, taş ve tuğla  sırasından oluşan 4.12 m uzunluğunda ve 1.57 m genişliğinde, 41.56 kodunda başka bir güney duvarı ortaya çıkarılmıştır. Bu alanda kazılan toprak daha öncede görüldüğü üzere kırmızı renktedir. Kuzey, doğu ve batı duvarlarının altında tuğla sıraları bulunmuştur. İlk olarak bu tuğla sırasının AE Odasında görüldüğü gibi aynı hizada köşe yaptığı aynı duvar örgüsü tarzında tuğla ve taş sırası şeklinde devam ettiği düşünülmüştür.

Kuzey, doğu ve batı duvarlarına eklenen geç dönem duvarların kaldırılmasıyla yaklaşık 2.77 m uzunluğa ve 3.05 m ölçülerinde genişliğe sahip alan ortasında bu duvarların altındaki tuğla sıralarının ortaya çıkmasıyla 1.76 m uzunluğa ve 0.95 m genişliğe sahip dar bir mekansal boşluk oluşmuştur. Bu tuğla sırası doğu duvarının altında 1.03 m uzunluğunda 82 cm genişliğinde, kuzey duvarının altında 1.77 m uzunluğunda ve 93 cm genişliğinde, batı duvarının altında 1.54 m uzunluğunda ve 0. 94 m genişliğindedir. Güney duvarıyla bitişik ortada mekansal bir boşluğa neden olan ve alanı daraltan bu tuğla sırasının yukarı doğru sarmal şekilde yükselen bir merdiven işlevi gördüğü dolayısıyla U-49 plankaresinde yer alan mekan düzenlemesinin bir kuleye ait olabileceği düşünülmüştür. Tuğla sırasıyla çevrili dar alanın içindeki toprak kazılmış  41.14 kodunda yanık izlerinin ve korozyon izlerinin olduğu bir seviye görülmüştür. Bu izleri taşıyan alandaki parçacıklı toprak toplanmış ve poşetlenmiştir. Alan genelinde harçlı toprak kazılmış ve bu harçlı toprağın içinde parçalar halinde mozaikli ve freskli parçların olduğu gözlemlenmiştir.

49-U Plankaresi kazılar sonrası görünüm

49-U Plan karesi Güney Bölüm Kazıları

49-U plan karesinin güneyinde gerçekleştirilen toprak seviye inme çalışmalarında kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan ve sonradan 4.60 m uzunluğunda ve 73 cm genişliğinde olduğu anlaşılan bir duvar ortaya çıkarılmıştır. 

49-U Plan karesi güney duvarı ve bu duvara bitişik kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan duvar sırası

Duyurular Tümünü Gör