Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi

                                                                     

 

 

 

DANIŞMA VE HAKEM KURULU/ADVISORY AND EDITORIAL BOARD

 

Prof. Dr. Erdal AÇIKSES (Fırat Ün./TÜRKİYE)

Prof. Dr. Mehmet AKGÜN (Pamukkale Ün./TÜRKİYE)

Prof. Dr. Mehmet ALPARGU (Sakarya Ün./TÜRKİYE)

Prof. Dr. Kemal ARI (Dokuz Eylül Ün./TÜRKİYE)

Prof. Dr. Mithat AYDIN (Pamukkale Ün./TÜRKİYE)

Prof. Dr. Erdal AYDOĞAN (Atatürk Ün./TÜRKİYE)

Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR (Atatürk Ün./TÜRKİYE)

Prof. Dr. Engin BERBER (Ege Ün./TÜRKİYE)

Prof. Dr. Üçler BULDUK (Ankara Ün./TÜRKİYE)

Prof. Dr. Zafer ÇAKMAK (Fırat Ün./TÜRKİYE)

Prof. Dr. Mevlüt ÇELEBİ (Ege Ün./TÜRKİYE)

Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK (Türk Tarih Kurumu/TÜRKİYE)

Prof. Dr. H. Aliyar DEMİRCİ (Pamukkale Ün./TÜRKİYE)

Prof. Dr. Orazpolat EKEBAHARLI (TÜRKMENİSTAN)

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN (İstanbul Ün./TÜRKİYE)

Prof. Dr. Yavuz ERCAN (Emekli Öğretim Üyesi/TÜRKİYE)

Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN (Ankara Ün./TÜRKİYE)

Prof. Dr. Mehmet EVSİLE (Ondokuz Mayıs Ün./TÜRKİYE)

Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN (Emekli Öğretim Üyesi /TÜRKİYE)

Prof. Dr. Sadettin GÖMEÇ (Ankara Ün./TÜRKİYE)

Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU (Ankara Ün./TÜRKİYE)

Prof. Dr. Necdet HAYTA (Gazi Ün./TÜRKİYE)

Prof.  Dr. Ercan HAYTOĞLU (Pamukkale Ün./TÜRKİYE)

Prof. Dr. Osman HORATA (Hacettepe Üniversitesi/TÜRKİYE )

Prof. Dr. Süleyman İNAN (Pamukkale Ün./TÜRKİYE)

Prof. Dr. Bekir KOÇ (Ankara Ün./TÜRKİYE)

Prof. Dr. Enver KONUKÇU (Atatürk Ün./TÜRKİYE)

Prof. Dr. Tahir KODAL (Pamukkale Ün./TÜRKİYE)

Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ (Necmettin Erbakan Ün./TÜRKİYE)

Prof. Dr. Ayfer ÖZÇELİK (Pamukkale Ün./TÜRKİYE)

Prof. Dr. Neşe ÖZDEN (Ankara Ün./TÜRKİYE)

Prof. Dr. Solmaz RÜSTEMOVA (AZERBAYCAN)

Prof. Dr. Haluk SELVİ (Sakarya Ün./TÜRKİYE)

Prof. Dr. Satay SIZDIKOVA (KAZAKİSTAN)

Prof. Dr. Azmi SÜSLÜ (Ankara Ün./TÜRKİYE)

Prof. Dr. Enis ŞAHİN (Sakarya Ün./TÜRKİYE)

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ (Hacettepe Ün./TÜRKİYE)

Doç. Dr. Roza ABDİKULOVA (KIRGIZİSTAN)

Associate Professor Gheorghe CALCAN (ROMANYA)

Doç. Dr. Umut KARABULUT (Pamukkale Ün./TÜRKİYE)

Associate Professor Gavriil Preda (ROMANYA)

Doç. Dr. İsmail TÜRKOĞLU (Mimar Sinan Ün./TÜRKİYE)

Dr. Öğr. Üyesi Veysi AKIN (Trakya Ün./TÜRKİYE)

Dr. Öğr. Üyesi Kemal DAŞÇIOĞLU (Pamukkale Ün./TÜRKİYE)

Dr. Öğr. Üyesi Nevzat GÜNDAĞ (Pamukkale Ün./TÜRKİYE)

Dr. Öğr. Üyesi Günver GÜNEŞ (Adnan Menderes Ün./TÜRKİYE)

Dr. Öğr. Üyesi Zülal KELEŞ (Pamukkale Ün./TÜRKİYE)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU (Dokuz Eylül Ün./TÜRKİYE)

                                                                  
 

Duyurular Tümünü Gör