Vizyonumuz

           Vizyonumuz; Üniversitemizin bilimsel etik, profesyonel ve entelektüel standartlarına bağlı kalarak, başta bölgemizin ve ülkemizin arkeolojik değerlerini, araştıran, koruyan, ortaya çıkartan, ayağa kaldıran, ülkemizde ve diğer ülkelerde arkeolojik araştırmalar yürüten bilim insanları arasında çalışmaları ve işbirliğini güçlendiren ve destekleyen; bu kapsamda evrensel değerde bilgi üreten, bilimsel faaliyetlerini sürekli yenileyen ve geliştiren bir yapıyı hedeflemektir.

 

Misyonumuz

        Misyonumuz; gerek üniversitelerde gerekse üniversite dışındaki alanlarda, nitelikli bilimsel çalışmaları yürütebilecek ve uygulamaya geçirebilecek kendi alanlarında donanımlı olan uzman arkeolog ve restoratör yetiştirmek; ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretebilecek faaliyetleri desteklemek ve geliştirmek; Bu kapsamda yürütülen eğitim faaliyetleri çerçevesinde lisansüstü düzeydeki öğrencileri yerel ve evrensel anlamda gereksinim duyacakları bilgi ve yetenekle donatmak; bilimsel ve çağdaş bilgiyi yaratıcı biçimde kullanmalarını ve bunu tüm alanlarda paylaşarak toplumun desteğini ve gelişimini sağlamak; bu amaç doğrultusunda bilimsel araştırma, uygulama, yayın, seminer, eğitim-öğretim hizmetleri yürütmek, arkeoloji konusunda bölgemizi ve ülkemizi uluslararası düzeyde temsil etmektir.