İlişiği Kesilen Öğrenciler

Güncellenme Tarihi: 09 Eylül 2022

Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 (1).maddesinde geçen “Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır..” hükmü ile 7 (2).maddesinde geçen “…azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.” hükmü uyarınca aşağıdaki listede ismi geçen öğrencilerin Üniversitemiz ile ilişiklerinin kesilmiştir.

 

Sıra No

Öğrenci No

Adı Soyadı

Anabilim Dalı / Pr.

1

19******1

G***** G***** T**

Arkeoloji YL

2

18******5

E*** K******

KVK YL.

 

Menü