Arkeoloji Enstitü Müdürü Prof. Dr. Celal Şimşek'in Enstitüler Mezuniyet Töreninde Yaptığı Konuşma Metni

Güncellenme Tarihi: 13 Temmuz 2016

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ENSTİTÜ MÜDÜRLERİ ADINA YAPILAN MEZUNİYET KONUŞMASI

 

23 Haziran 2016, PAÜ, Kongre ve Kültür Merkezi

 

Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcılarım, Dekanlarım, Enstitü Müdürlerim, MYO Müdürlerim, öğretim üyeleri, bugün burada mezun olacak olan genç uzman ve akademisyenler ile bunların aileleri,

Her şeyden önce tüm Enstitü Müdürlerimiz adına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet törenine hoş geldiniz der, hepinizi saygıyla selamlarım.

Sizlere, şu an mezun durumda öğrencileri olan Arkeoloji Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü adına hitap etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yeni kurulan İslami Bilimler Enstitüsü’nün henüz mezun durumda öğrencisi olmayıp gelecek dönemlerde bu yeni enstitümüzde mezuniyet töreninde inşallah aramızda olacaktır.

Üniversitemiz enstitüleri içinde 16.02.015 tarih ve 7309 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 09.03.2015 tarih ve 29290 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak faaliyete geçen Arkeoloji Enstitüsü, Ülkemizde sadece Pamukkale Üniversitemizde ilk ve tek olma özelliğine sahiptir.

Arkeoloji Enstitüsü Bünyesinde, Arkeoloji ABD (Doktora-Y. Lisans) ve disiplinlerarası yüksek lisans programı olan Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım ABD yer almaktadır.

Üniversiteleri asıl üniversite yapan lisansüstü eğitim veren enstitülerin varlığıdır. Bunlar akademiyayı ayakta tutan, alanlarında uzmanlaşmış genç bilim insanlarını yetiştiren birimlerdir. Bu yönüyle enstitüler üniversitelerin kalbi ve beynidir. Günümüzde artık enstitüler sadece akademiyayı besleyen birimler değil, aynı zamanda kamu ve özel sektör için de nitelikli ve vizyonlu uzmanları yetiştiren birimlerdir. Bu nedenle enstitülerin üniversitelerde sorumlulukları farklı ve çok önemlidir.

Günümüz dünyasında nitelik, kalite, üretim, vizyon, bilimsel yaklaşım, sorumluluk ve uygar toplumlarla entegre olma, başarıyı beraberinde getirmektedir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği muhasır medeniyetler seviyesine hatta üstüne çıkma yolunda, ülkemiz için enstitüler olmazsa olmazlardandır. Gelişim, uygarlık, bilim, ancak bu enstitülerde yetişecek olan genç kalifiye uzmanlar ve akademisyenlerle mümkün olabilir.

Ülkemizde Ege Bölgesi’nin kalbinde kurulmuş olan genç Pamukkale Üniversitemizde 6 enstitü faaliyette olup bunların beşinden bugün genç uzmanlar ve akademisyenler mezun olacaktır. Üniversitemizde 5 enstitüde yüksek lisans düzeyinde toplamda 3717 öğrenci, doktora düzeyinde 551 öğrenci olmak üzere genel toplamda 4268 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir. Şimdiye kadar Üniversitemiz enstitülerinden genel toplamda 3354 öğrenci mezun olmuştur.

Bugün yüksek lisans ve doktora düzeyinde mezun olacak olan kendi alanlarında uzmanlaşmış genç uzmanlar ve akademisyenler arkeoloji, eğitim, fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında Ülkemizde değişik birimlerde görev yapacaklardır.

Bu vesileyle hepinize Enstitü Müdürlerimiz adına tekrar sevgi ve saygılarımı sunarken, enstitülerimizin lisansüstü programlarından mezun olan tüm uzman ve akademisyenlerimizi kutlarım. Yolları her zaman açık ve yönleri bilim olsun.

 

                                                                                                    Prof.Dr. Celal ŞİMŞEK

Arkeoloji Enstitüsü Müdürü

Menü