7417 SAYILI KANUN İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİÇİ MADDE 83 (AF KANUNU) İLE KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERİN AZAMİ SÜRELERİ HK.

Güncellenme Tarihi: 04 Ekim 2022

7417 SAYILI KANUN İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN

GEÇİÇİ MADDE 83 UYGULAMA İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE

21/09/2022 Tarihli toplantısında Yükseköğretim Yürütme Kurulu;

           Lisansüstü programın müfredatında yer alan ders dönemi ve tez dönemleri dikkate alınarak derslerden başarılı olmuş tez aşamasında olan öğrenciler için müfredatta ders dönemi için belirlenen sürenin düşülerek azami süresinin belirlenmesine,

            Tez döneminde olan ve tezini hemen teslim etmek isteyen öğrenciler için "asgari süre"nin dikkate alınmayarak işlemlerin yürütülmesine,

karar vermiştir.

Menü