Güncellenme Tarihi: 03 Mart 2021

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi Eğitim Şekli

Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu 19.02.2021 tarih ve 04-01 sayılı  karar gereğince ve Anabilim Dallarımızdaki Yüksek Lisans ve Doktora programlarında dersleri veren öğretim üyelerinin görüşleri çerçevesinde alınan Enstitü Kurul kararına göre Enstitümüze bağlı Ana Bilim Dallarındaki programlarda eğitim-öğretim faaliyetleri, 2020-2021 Bahar Dönemi'nde aşağıdaki tablolarda belirtildiği şekilde yürütülecektir.