Güncellenme Tarihi: 05 Eylül 2018

2018- 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Akademik Takvim

GÜZ DÖNEMİ

30.07.2018 -10.08.2018

Lisansüstü programlara başvuruların alınması (sistemden)

30.07.2018 -10.08.2018

Üniversite tanınırlık ya da denklik belgesi olan yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularının alınması

30.07.2018 -10.08.2018

Yatay geçiş başvurularının alınması

13-08.2018-01.10.2018

Sistem üzerinden derslerin şubelerinin açılması, görevlendirme işlemlerinin yapılması ve ders eğitim-öğretim kılavuzlarının öğretim elemanları tarafından sisteme girilmesi.

13-23.09.2018

Haftalık ders programlarının oluşturulması

14.08.2018

“Tezli Yüksek Lisans ve Doktora” programlarına başvuruları kabul edilen adayların Lisansüstü Giriş Sınavlarının yapılması (İlgili Anabilim Dalında) ve sınav sonuçlarının Enstitü Müdürlüğüne gönderilmesi.

15.08.2018

“Tezsiz Yüksek Lisans” programlarına başvuruları kabul edilen adayların Lisansüstü Giriş Sınavlarının yapılması (İlgili Anabilim Dalında) ve sınav sonuçlarının Enstitü Müdürlüğüne gönderilmesi.

15.08.2018

Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü başvurularının değerlendirilmesi Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi

17.08.2018

Yabancı uyruklu öğrenci başvuru sonuçlarının açıklanması Yatay geçiş başvuru sonuçlarının açıklanması

17.08. 2018

Lisansüstü Giriş Sınav sonuçlarının adaylara duyurulması (İnternet sayfasından).

03.09.2018

Tezli Yüksek Lisans Tez Önerisi ve Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi önerilerinin Enstitü Müdürlüğüne bildirilmesinin son günü

03 - 05.09.2018

Lisansüstü programlara kabul edilen yeni öğrencilerin kayıtları (sistemden) Lisansüstü programlara kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları Yatay geçişle yerleşen öğrencilerin kayıtları

05-09. 2018

Yedek Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin adaylara duyurulması (İnternet sayfasından).

06-07.09.2018

Yedek kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları

14.09-01.10.2018

Katkı Payı/Öğrenim Ücretlerinin ödenmesi

17-21-09.2018

Ders Kayıtlarının/Kayıt Yenileme işlemlerinin öğrenciler tarafından yapılması (sistemden)

23.09.2018

Ders kayıtlarının danışmanlar tarafından onaylanması için son tarih ( sistemden)

24.09.2018

Derslerin başlaması

24 - 28.09.2018

Özel Öğrenci başvurularının İlgili Anabilim Dallarına yapılması ve değerlendirilmesi

03.10.2018

Özel öğrenci başvuru değerlendirme sonuçlarının Enstitülere gönderilmesi için son tarih

24 - 28.09.2018

Ders Ekle-Sil-Günleri (Öğrenciler tarafından sistemden)

01.10.2018

Ders Ekle-Sil- Onayla İşlemlerinin Danışmanlar tarafından onaylanması için son tarih (sistemden)

26- 31.12.2018

Devamsızlıkların öğretim elemanları tarafından sisteme girilmesi

31.12.2018

Derslerin sona ermesi

02-13.01.2019

Dönem sonu sınavlarının yapılması

20.01.2019

Dönem sonu notlarının girilmesinin son günü

23-30.01.2019

Güz Dönemi bütünleme sınavlarının yapılması

03.02.2019

Bütünleme notlarının girilmesinin son günü

BAHAR DÖNEMİ

07-18.01.2019

Lisansüstü programlara başvuruların alınması (sistemden)

07-18.01.2019

Üniversite tanınırlık ya da denklik belgesi olan yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularının alınması

07-18.01.2019

Yatay geçiş başvurularının alınması

04-18.02.2019

Sistem üzerinden derslerin şubelerinin açılması, görevlendirme işlemlerinin yapılması ve ders eğitim-öğretim kılavuzlarının öğretim elemanları tarafından sisteme girilmesi

21.01.2019-10.02.2019

Haftalık ders programlarının oluşturulması

22.01.2019

“ Tezli Yüksek Lisans ve Doktora” programlarına başvurulan kabul edilen adayların Lisansüstü Giriş Sınavlarının yapılması (İlgili Anabilim Dalında) ve sınav sonuçlarının Enstitü Müdürlüğüne gönderilmesi.

23.01.2019

“Tezsiz Yüksek Lisans” programlarına başvurulan kabul edilen adayların Lisansüstü Giriş Sınavlarının yapılması (İlgili Anabilim Dalında) ve sınav sonuçlarının Enstitü Müdürlüğüne gönderilmesi.

23.01.2019

Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi

25.01.2019

Yabancı uyruklu öğrenci başvuru sonuçlarının açıklanması Yatay geçiş başvuru sonuçlarının açıklanması

25.01.2019

Lisansüstü Giriş Sınav sonuçlarının adaylara duyurulması (İnternet sayfasından)

21.01.2019

Tezli Yüksek Lisans Tez Önerisi ve Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi önerilerinin Enstitü Müdürlüğüne bildirilmesinin son günü

28 - 30.01.2019

Lisansüstü programlara kabul edilen yeni öğrencilerin kayıtları (sistemden) Lisansüstü programlara kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları Yatay geçişle yerleşen öğrencilerin kayıtları

30.01.2019

Yedek Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin adaylara duyurulması (İnternet sayfasından).

31.01.2019-01.02.2019

Yedek kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları

04-18.02.2019

Katkı Payı/Öğrenim Ücretlerinin ödenmesi

04-08.02.2019

Ders Kayıtlarının/Kayıt Yenileme işlemlerinin öğrenciler tarafından yapılması (sistemden)

10.02.2019

Ders kayıtlarının danışmanlar tarafından onaylanması için son tarih ( sistemden)

11.02.2019

Derslerin başlaması

11-15.02.2019

Özel Öğrenci başvurularının İlgili Anabilim Dallarına yapılması ve değerlendirilmesi

20.02.2019

Özel öğrenci başvuru değerlendirme sonuçlarının Enstitülere gönderilmesi için son tarih

11-15.02.2019

Ders Ekle-Sil-Günleri (Öğrenciler tarafından sistemden)

17.02.2019

Ders Ekle-Sil- Onayla İşlemlerinin Danışmanlar tarafından onaylanması için son tarih (sistemden)

16-21.05.2019

Devamsızlıkların öğretim elemanları tarafından sisteme girilmesi

21.05.2019

Derslerin sona ermesi

22.05.2019-02.06.2019

Dönem sonu sınavlarının yapılması

09.06.2019

Dönem sonu notlarının girilmesinin son günü

12-16.06.2019

Bahar Dönemi bütünleme sınavlarının yapılması

19.06.2019

Bütünleme notlarının girilmesinin son günü