Denizli'nin bulunduğu antik Phrygia Bölgesi, Anadolu tarihi coğrafyası içerisinde ele alındığında, antik dönemin en önemli liman kentlerini Anadolu'nun içlerine bağlayan geçiş yolları üzerinde yer almaktadır. Ayrıca bereketli tarım arazilerinde yetiştirilen üzüm, keten ve ipekli kumaşlar ile koyunlardan elde edilen yünlerden üretilen antik dünyanın en kaliteli tekstil ürünleri ve şarapları tüm dünyaya buradan pazarlanmış ve bu konuda ün yapmıştır. İşte bu bolluk ve bereket içerisinde bölgede yer alan kentler ve bu kentlerde yaşayan halk maddi açıdan diğer bölgelerde yer alan kentlerden daha fazla ön plana çıkmaktadır. Bu sebeple bölge ticari, sosyal, kültürel ve bilimsel açıdan önemli bir konumdadır. 

Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nün hedefleri öncelikli olarak bölgede yer alan antik yerleşimlerin kazılması, araştırılması, belgelenmesi, arşivlenmesi doğrultusundadır. Ayrıca bölümde yetiştirilecek öğrenciler ile bölge ve Türkiye arkeolojisinin gelişmesine büyük katkı sağlanacaktır. Müzelerde çalışacak olan geleceğin nitelikli ve uzman arkeologlarının yetiştirilmesinin yolu bölüm mezunlarıyla açılacaktır.

Bölümümüz Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora (Adnan Menderes Üniversitesi ile ortak) programları ile eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. Yüksek Lisans programında Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ve Klasik Arkeoloji ana bilim dalları; Doktora programında ise Klasik Arkeoloji ana bilim dalı bulunmaktadır.

Bölümümüz güncel teknolojik ekipmanla donatılmış 4 derslik, 1 kütüphane, 2 araştırma laboratuvarı, 5 kazı/araştırma çalışma odası ile eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Bölümümüz öğretim üyelerinin bilimsel başkanlığında yürütülen 3 kazı ve 2 yüzey araştırması bulunmaktadır.  Kazı ve araştırmalar, üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve TÜBİTAK projeleri ile desteklenmektedir.  Öğretim üyelerimizin kazı ve araştırmaları ile ilgili yayınlanmış kitapları ve makaleleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, bölümümüzdeki araştırmacıların bölgede yaptıkları çalışmalarla ilgili birçok yayını bulunmaktadır.