PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 

Pamukkale Üniversitesi; 19 fakülte, 6 enstitü, 1 yüksekokul, 17 meslek yüksekokulu ve 45 araştırma merkezi ile tıp, mühendislik, iktisadi bilimler, fen bilimleri, sosyal bilimler, güzel sanatlar, eğitim bilimleri ve teknik eğitim gibi birbirinden farklı alanlarda Türkiye’nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu çağdaş, bilgili, yaratıcı, girişimci genç beyinleri yetiştirmektedir.

Kınıklı Kampüsü’ndeki tüm fakülte ve sosyal tesisleri ve ilçelerde bulunan mekanları ile modern eğitim-öğretim ve hizmet ortamlarını oluşturan Pamukkale Üniversitesi, uluslararası araştırma üniversitesi olma hedefine kararlı ve hızlı adımlarla ilerlemektedir. Üniversitemiz çağımızın sihirli kelimeleri olan ‘iş birliği’, ‘küreselleşme’ ve ‘toplam kalite yönetimi’ni kendine ilke edinmiştir. Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimlerine önem veren, bu anlamda dünyanın birçok ülkesinden üniversitelerle Erasmus+, LLP Erasmus, SED Erasmus, Socrates, Farabi, Mevlana ve Leonardo projeleri kapsamında ikili iş birliği anlaşmaları imzalayan üniversitemiz, mobility (hareketlilik) bağlamında AB Ülkelerinde 3600 Üniversite içinde yapılan sıralamada ilk 100 üniversite içinde yer almıştır.

Yörenin öncelikli sorunlarına bilimsel çözüm önerileri getiren, aynı zamanda sanayinin AR-GE faaliyetlerine katkıda bulunan PAÜ Teknokent, yayın, patent, araştırma sonuçları olarak hizmet vermektedir. Üniversitelerarası akredite programlar sayesinde öğrencilerine uluslararası düzeyde geçerliliğe sahip diploma imkânı sunan, Avrupa Üniversiteler Birliği Üyesi bir üniversite olmakla beraber, modern altyapıya sahip, ulusal ve uluslararası elektronik veri tabanlarını, süreli yayınları öğrencilerinin ve akademisyenlerinin kullanımına sunan kütüphaneye sahiptir. Hemen hemen her gün bir bilimsel etkinliğin (kongre, sempozyum, panel, söyleşi) ve konserin yapıldığı Pamukkale Üniversitesi, öğrencisinin temel ihtiyaçları olan barınma, beslenme ve sağlık konularında da köklü çözümler üreten ve içinde bulunduğu kentten bu konularda tam destek alan bir üniversitedir.

 

Üniversitemiz hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmak için aşağıda yer alan linklere tıklayabilirsiniz;

https://www.pau.edu.tr/tanitim

Üniversitemiz Kütüphanesi Hakkında

https://kutuphane.pau.edu.tr

Barınma İmkanları Hakkında

https://ebs.pusula.pau.edu.tr/BilgiGoster/sayfa.aspx?lng=1&pi=4511797E-966F-4EDB-B121-1F62807BCF4E

Yemek Bursu Hakkında

https://www.pau.edu.tr/sks/tr/sayfa/burs-hizmetleri

Kısmi Zamanlı Çalışma Hakkında

https://www.pau.edu.tr/sks/tr/sayfa/kismi-zamanli-calisma

Öğrenim Ücretleri Hakkında

https://www.pau.edu.tr/pau/tr/duyuru/2020-2021-egitim-ogretim-yili-bahar-doneminde-ogrenimine-devam-edecek-olan-ogrencilerin-katki-payiogrenim-ucreti-odeme-islemlerine-iliskin-duyuru

Sağlık Hizmetleri Hakkında

https://www.pau.edu.tr/sks/tr/sayfa/mediko

Spor Merkezi Hakkında

http://spormerkezi.pau.edu.tr

Kültürel-Sanatsal Aktiviteler Hakkında

http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-denizli-sahneler.html

https://www.pau.edu.tr/mssf/tr/sayfa/sanatsalbilimsel-etkinlikler

PDREM Hakkında

https://www.pau.edu.tr/pdrem

Kampüs İçi Ulaşım Hakkında

https://www.pau.edu.tr/pau/tr/duyuru/ring-seferleri

Yerleşim Yeri Haritası

http://harita.pau.edu.tr

Sağlık Kültür Spor (SKS) Daire Başkanlığı Hakkında

https://www.pau.edu.tr/sks

Öğrenci Konseyi Hakkında

https://www.pau.edu.tr/ogrencikonseyi

 

 

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

1992 yılında üniversitenin kuruluşunda Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan bölümler arasında olmasına rağmen, Aralık 1997’de Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü olarak faaliyete geçmiştir. 8 Mayıs 2002 yılında Üniversitelerarası Kurul tarafından Arkeoloji Bölümü olarak ayrılmıştır. 2022 yılında Fen-Edebiyat Fakültelerinin YÖK kararı ile ayrılması sonucu, eğitim faaliyetlerine İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde devam etmektedir. Bölümde; Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ve Klasik Arkeoloji olmak üzere 3 Anabilim Dalı vardır. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları açıktır. Öğrenim dili Türkçe'dir. Öğrenim süresi ise 4 yıldır.

 

Bölüm/ Programı Amacı:

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer bakanlıklar bünyesindeki resmi birimlerde en iyi şekilde mesleğini yapacak uzman arkeologlar yetiştirmek. Gelecekte mesleki anlamda önemli başarılara ulaşabilecek genç bilim insanlarının yetişmesi için, mesleki ve bilimsel etiği kazandırmak, başta bölge arkeolojisi olmak üzere Türkiye arkeolojisinin gelişimine etkin katkılarda bulunmaktır. Mezun ettiği uzmanlarıyla kazı, araştırma ve restorasyon alanında kendini ülke ve dünya çapında kabul ettiren, yabancı uzmanların çalışmak için tercih edeceği ve üniversitenin vitrini olacak bir bölüm haline getirmek.

 

Kabul Koşulları: ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavın EA'dan gerekli puanı almış olmak

Bölüm/ Programın Taban ve Tavan Puanları (2021- 2022 yılı güncel veriler):

2021 Taban Puanı: 221,26951

2022 Taban Puanı: 221,07552

2021 Tavan Puanı: 286,49777

2022 Tavan Puanı: -

 

Bölüm/ Program ile İlgili Sayısal Veriler (Öğretim Elemanı, öğrenci, mezun sayıları):

Öğretim Elemanı: Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı 16, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı 3, Prehistorya Ana Bilim Dalı 4 kişidir. Toplamda 23 kişi

Öğrenci: 444

Mezun Sayıları: 17 (N.Ö: 11, İ.Ö. 6) (2021-2022 Eğitim Yılı)

Mezuniyet Koşulları: Öğrenciler başarısız oldukları ders olmaksızın müfredattaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri, zorunlu pratik ve yaz eğitim de dahil olmak üzere başarmalıdırlar. Aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtildiği gibi en az genel not ortalaması şartı gereklidir.

Derecenin Seviyesi: Lisans

Mezunların Alacağı Unvan: Arkeolog

Kazanılan Derece: Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Arkeoloji alanında Lisans Diplomasi" derecesi alırlar.

İstihdam Olanakları: Programlarımızdan arkeolog unvanı ile mezun olan öğrenciler; Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü birimleri, belediyeler, turizm büroları, İl Kültür Müdürlükleri, Türk Tarih Kurumu, üniversitelerin arkeoloji bölümleri yerli ve yabancı Arkeolojik Kazılar ve görsel basında arkeolojik belgesellerin hazırlanması ile ilgili özel ve kamu kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptirler. Bunların yanı sıra son yıllarda devlet ve özel kurumlarca desteklenen çeşitli kamu projelerinde de (restorasyon, sit alanları yakınında yürütülen madencilik ve baraj imar faaliyetleri vb.) arkeoloji mezunlarına istihdam olanakları artmıştır.

Bölüm/ Programın İçeriği (Müfredat, Uygulama, Staj vb):

Öğrencilerin müfredat programında zorunlu ve seçmeli dersleri zorunlu, pratik ve yaz eğitiminde (staj) dersleri Pamukkale Üniversitesi lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtildiği çerçevede hazırlanmıştır. Öğrenciler bu derslerden başarılı olması halinde Arkeolog unvanı alacaktır. Müfredata bağlı derslerin yeterlilikleri aşağıdaki hususları kapsayacak doğrultuda hazırlanmıştır.

· Arkeolojinin Temel Kavramları ve Uygulamalı alanları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayabilme,

· Ülkemizin ve bölgemizin arkeolojik zenginliklerinin tanınması, bilgilendirmesi ve kazılarak ortaya çıkarılmasına katkıda bulunabilme.

· Arkeoloji bilimiyle ilişkili diğer bilim dallarının kavranması, aralarındaki ilişkilerin ortaya konulmasını sağlayabilme.

· Ülkemizin arkeolojik zenginliklerinin kültürel süreci içinde algılanmasını ve bunun günümüzle ilişkilendirmesini değerlendirebilme

· Arkeolojik malzemeyi değerlendirme ve sonuçları yorumlama becerisi

· Arkeoloji uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri, malzeme ve uygumla araçlarını kullanabilme.

· Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.

· Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.

· Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim ve teknoloji konularında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.

· Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.

· Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.

· Toplumun arkeoloji konusunda bilinçlendirilmesine katkıda bulunabilme.

· Ülkemizde yer alan ve dünya kültür mirasının verileri olan kültür varlıklarını koruyabilme, gelecek kuşaklara aktarabilme ve bunları dünyaya tanıtabilme.

Arkeoloji Bölüm Müfredatı, Uygulama, Ölçme, Değerlendirme ile ilgili detaylı bilgi için: https://ebs.pusula.pau.edu.tr/BilgiGoster/Program.aspx?lng=1&dzy=3&br=18&bl=32&pr=42&dm=1&ps=0

Bölüm/ Program ile İlgili Teknik Olanaklar (yazılım, donanım, uygulama alanı vb.):

Programa kayıtlı öğrenciler; Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bölümümüz tarafından ortaklaşa yürütülen çeşitli arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarında staj yaparak, meslek eğitimini alanda gerçekleştirdiği deneyimler sayesinde aldıkları teorik bilgileri yerinde uygulama imkanına sahiptir. Pamukkale Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü bünyesinde 4 kazı (Laodikeia, Stratonikeia, Tripolis, Sillyon) ve 2 yüzey araştırması (Colossae, Attouda) bulunmaktadır. Ayrıca programa kayıtlı öğrenciler konuyla ilişkili çeşitli müzelerde de staj yaparak mesleki deneyimini arttırma olanağı sağlamaktadır.  

PAÜ Arkeoloji Bölümü’nün yürüttüğü kazılar hakkında detaylı bilgi için: https://www.pau.edu.tr/arkeoloji/tr/sayfa/kazilar

Bölüm Programın Ayırt Edici Özellikleri:

Denizli ilinin sahip olduğu arkeolojik alanların sayısı ve bölüm bünyesinde bulunan kazı ile araştırmaların sayıca daha fazla olması, öğrencilerin bu alanlarda hem staj hem de staj sonrası çalışmalarına olanak sağlamaktadır. Ayrıca Arkeoloji Enstitüsü tarafından yürütülmekte olan kazı ve araştırma çalışmaları, yerel yönetimler ve kamu kurumlarıyla güçlü iş birlikleri kurmakta, bu çerçevede de öğrencilere staj ve istihdam olanakları yaratmaktadır. Bu açıdan Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, alanında öncü konumdadır.

 Arkeoloji Enstitüsü ile ilgili detaylı bilgi için: https://www.pau.edu.tr/arkeolojienstitusu

Önceki Eğitimlerin Tanınması: 

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

 Dereceye Yönelik Kurallar: 

Öğrenciler başarısız oldukları ders olmaksızın müfredattaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmalıdırlar. Aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtildiği gibi en az genel not ortalaması şartı gereklidir.

 Öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği mevzuat için (yönetmelik-yönerge): https://www.pau.edu.tr/pau/tr/mevzuat

Üst Derece Programlarına Geçiş: 

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: 

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Bu bilgiye ulaşmak için:

https://ebs.pusula.pau.edu.tr/BilgiGoster/Program.aspx?lng=1&dzy=3&br=18&bl=32&pr=42&dm=1&ps=0

 

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı:

Bölümümüzde Arkeoloji alanında eğitim almaya hak kazanmış öğrenciler İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı’nda eğitimi alabilmektedirler. Bu eğitimin süresi 1 yıl (2 dönem) olup, tamamladıklarında Arkeoloji Bölümündeki eğitimlerine devam edebilmektedirler.

Staj:

Arkeoloji alanında eğitim gören tüm öğrencilerimiz kazı, müze ve yüzey araştırmalarında görev alarak staj yapma hakkına sahiptir. Bu kapsamda, bölümümüz öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen kazılar veya yüzey araştırmalarında öğrencilerimize staj imkanları sunulmaktadır. Stajın amacı öğrencilerimizin öğrenim dönemi boyunca edindikleri teorik bilgi birikimlerini alan deneyimleri ile pekiştirmektir. Staj dersini alan öğrenciye herhangi bir ücret ödenmemekle birlikte yeme-içme ve konaklama giderleri kazı veya yüzey araştırmaları başkanlığınca, zorunlu sigortaları ise Pamukkale Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır.

Arazi Çalışmalarında Kıyafet ve Donanım Malzemeleri:

Staj dersini alan ve kazı veya yüzey araştırmalarına katılan öğrencilerimizin arazi şartlarına uygun kıyafetler giymesi (güneşe ve toza karşı vücudun tamamını koruyan şapka, gömlek, pantolon, arazi şartlarına göre uygun ayakkabı vb.) zorunludur. Geri kalan donanım malzemeleri kazı veya yüzey araştırması başkanlığınca öğrencilerimize temin edilmektedir.