Anabilim Dalı Misyonu ve Vizyonu: 
 
Programımızın misyonu, edebiyatın, dünyaya ve hayata dair basmakalıp düşünce ve önyargıları sorgulayan dönüştürücü işlevinden hareketle ve edebi/kültürel metinler üzerinden, Amerikan kültürü ve tarihine ve bunların dünya tarihi ve kültürleriyle etkileşim sürecine eleştirel açıdan bakan akademik çalışmalar yapmaktır.  Bu misyondan hareketle vizyonumuz, tarihsel, kültürel ve edebi ürünleri karşılaştırmalı bakış açılarıyla irdeleyebilecek yetenekte öğrenciler ve araştırmacılar yetiştirmek; eğitim kadromuzun ve başarılı öğrencilerimizin uluslararası akademik dünyaya yenilikçi ve özgün katkıda bulunacak çalışmalar sürdürmesine destek olmaktır.  

Menü