Fen Edebiyat Fakültesi

...
Türk Dili ve Edebiyatı
...
Biyoloji Bölümü
...
Coğrafya Bölümü

...
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
...
Felsefe Bölümü
...
Fizik Bölümü

...
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü
...
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
...
Kimya Bölümü

...
Psikoloji Bölümü
...
Tarih Bölümü