Acıpayam Meslek Yüksekokulu

Menü

Duyurular

Tümünü Gör

Etkinlik Takvimi

<Eylül 2021>
PztSalÇarPerCumCmtPaz
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Tümünü Gör

MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ

Özel Güvenlik ve Koruma Programı

 

Genel Konular

Özel Güvenlik ve Koruma programı, 2014-2015 öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Acıpayam Meslek Yüksekokulu’nda Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümüne bağlı olarak eğitime başlamıştır. Alanında uzman 4 öğretim görevlisi bölümümüzde görev yapmaktadır. Bu programdan mezun olanlar, Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans derecesine sahip,  “Özel Güvenlik Görevlisi” unvanını alırlar. Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen dikey geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler.

 

Giriş Koşulları

Kabul ve kayıt koşulları; Lise ve dengi okul diplomasına sahip adaylar, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından yerleştirilir. Aşağıda kanuni dayanakları verildiği gibi öğrenci, kayıt esnasında tam teşekküllü bir hastaneden fiziksel ve ruhsal hastalığının olmadığını gösterir heyet raporunu ve adli sicil belgesini ibraz etmelidir.

Bu programa kayıt yaptırabilmek için "5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun"un 10. maddesi d, e, f, bentleri ile "5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik"in 18. maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak gerekmektedir. 

- Kayıt için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinin f bendi gereğince " Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak" ve "5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen " Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartların yanı sıra aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde, bir hastaneden veya yeterli bir sağlık kuruluşundan alınan "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli sağlık raporu istenir.

a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak.

b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.

c) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak.

d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

- "5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun"un 10. maddesi d bendi gereği 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

 

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Zorunlu derslerin yanında III. ve IV. Yarıyılda seçimlik dersler de almak zorunluluğu vardır. Özel güvenlik alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.30 olması gerekir.

 

Dikey Geçiş İmkânları

Programdan mezun olan öğrencilerimiz ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; üniversitelerimizin lisans eğitimi veren acil yardım ve afet yönetimi bölümü ile sosyal hizmet bölümüne dikey geçiş yapabilme ve lisans mezunu olabilme hakkına sahiptirler.

 

İstihdam İmkânları

Özel Güvenlik ve Koruma programından mezun olanların alanlarında çalışma sahaları çok geniştir. Bu açıdan özel güvenlik hizmet alanlarının başta iş merkezleri, konaklama yerleri, sağlık kuruluşları, eğitim ve öğretim kurumları, müzeler, tören yerleri, toplu konut alanları, hava meydan ve limanları ile deniz limanları, metrolar, gar ve terminaller, sanayi ve ticari işletmeler olmak üzere baraj, enerji santralleri, rafineri, enerji nakil hatları, radyolink istasyonları, görüntü ve ses verici istasyonlar, akaryakıt nakil, depolama, yükleme tesisleri, nehir, göl ve deniz kıyıları, orman alanları, her türlü spor müsabakaları, sahne gösterileri ve toplantıların yapıldığı açık ve kapalı mekânlarda olmak üzere yoğunlaşmaktadır.

 

Mezunlar kendi nam ve hesaplarına özel güvenlik şirketleri kurup işletebilecekleri gibi çeşitli özel güvenlik şirketlerinde de çalışabilir ve eğitmenlik yapabilirler. Kamu kesimi ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların güvenlik hizmetlerinin alt yapısında veya yönetiminde görev alabilirler. Mezunlarımız, Türkiye’nin her yerinde yukarıda bahsedilen çalışma sahalarında istihdam edilebilmektedir. Aynı zamanda KPSS-B ile yapılan memur alımlarında, “güvenlik memuru kadrosu” tercihlerinde ön lisans mezunu şartı arandığından dolayı bu kurumların kapısı program mezunlarına açık bulunmaktadır. Bu programdan mezun olacak öğrenciler bölgedeki resmi veya özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, kendi işyerlerini işletebilmektedirler.

 

Türkiye genelinde, özel olarak çalışan ve kısa dönem eğitim veren çok sayıda şirketler bulunmaktadır. Ancak, kaliteli eğitimden geçirilmiş özel güvenlik görevlilerinin ileride, yasa gereği, işyerinde güvenlik amiri ve müdürü olma durumu söz konusu olabilecektir. Bunu da üniversiteler gibi üst düzeyde eğitim veren kuruluşların yapabileceği aşikârdır.

 

Programımızdan Mezun Olanlar Aşağıdaki Yeterliliklere Sahip Olur

 

 1. Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme
 2. Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme
 3. Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme
 4. Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme
 5. Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme
 6. Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme
 7. Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme
 8. İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma
 9. Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma
 10. Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi
 11. Girişimcilik becerisine sahip olma
 12. Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma

 

Programda Okutulan Dersler

 

Özel Koruma ve Güvenlik Programı (Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi)

 

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI DERS KATALOĞU 


DERS KODU

DERS ADI

Teori

Uygulama

Ders Türü

 

1. DÖNEM

 

 

 

ÖGK 101

Güvenlik sistemleri

2

0

Zorunlu

ÖGK 103

Özel Güvenlik Hukuku-I

3

0

Zorunlu

ÖGK 105

Davranış Bilimleri-1

3

0

Zorunlu

TKD 101

Türk Dili -I

2

0

Zorunlu

İNG 125

Yabancı Dil -I (İngilizce)

2

0

Zorunlu

ATI 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi -I

2

0

Zorunlu

ÖGK 107

Anayasa-1

2

0

Zorunlu

ÖGK 109

Beden Eğitimi-I

3

0

Zorunlu

ÖGK 111

Temel Bilgisayar

2

0

Zorunlu

ÖGK 113

Yakın Savunma-I

1

2

Seçmeli

ÖGK 115

Hukukun Temel Kavramları

3

0

Seçmeli

ÖGK 117

Suç ve Suçlu Psikolojisi

3

0

Seçmeli

 

DERS KODU

DERS ADI

Teori

Uygulama

Ders Türü

 

2. DÖNEM

 

 

 

ÖGK 102

Kişi Koruma

2

0

Zorunlu

ÖGK 104

Suç Sosyolojisi

3

0

Zorunlu

ÖGK 106

Özel Güvenlik Hukuku-II

2

0

Zorunlu

ÖGK 108

Anayasa-2

2

0

Zorunlu

TKD 102

Türk Dili -II

2

0

Zorunlu

İNG  126

Yabancı Dil -II (İngilizce)

2

0

Zorunlu

ATI 112

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi -II

2

0

Zorunlu

ÖGK 102

Özel Güvenlik Yöntemi

2

0

Zorunlu

ÖGK 116

Yakın Savunma -II

1

1

Zorunlu

ÖGK 150

Staj- (15 iş günü)

 

 

zorunlu

ÖGK 118

Davranış Bilimleri-2

2

0

Seçmeli

ÖGK 120

Beden Eğitimi-II

2

0

Seçmeli

ÖGK 122

Güvenliğin Sosyal Temelleri

2

0

Seçmeli

 

 

 

 

 

DERS KODU

DERS ADI

Teori

Uygulama

Ders Türü

 

3. DÖNEM

 

 

 

ÖGK 201

Yurttaşlık ve İnsan Hakları

2

0

Zorunlu

ÖGK 203

Toplum Psikolojisi

3

0

Zorunlu

ÖGK 205

Ceza Hukuku

3

0

Zorunlu

ÖGK 207

Hava ve Deniz Limanı Güvenliği

4

0

Zorunlu

ÖGK 209

Yakın Savunma-III

1

2

Zorunlu

ÖGK 211

Özel Güvenlik ve Meslek Etiği

2

0

Zorunlu

ÖGK 213

Mülkiyet Tarihi

3

0

zorunlu

ÖGK 215

Güvenlik ve Terör

3

0

Zorunlu

ÖGK 217

Özel Güvenlik Hizmetlerinde Güvenlik Önlemleri

2

0

Seçmeli

ÖGK 219

Olaylara Müdahale Esasları

2

0

seçmeli

ÖGK 221

Acil Durum Prosedürleri

2

0

Seçmeli

 

 

 

 

 

DERS KODU

DERS ADI

Teori

Uygulama

Ders Türü

 

4. DÖNEM

 

 

 

ÖGK 202

İş Hukuku

2

0

Zorunlu

ÖGK 204

İlk Yardım

2

0

Zorunlu

ÖGK 206

Güvenlik İletişimi ve Halkla İlişkiler

2

0

Zorunlu

ÖGK 208

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

3

0

Zorunlu

ÖGK 210

Yakın Savunma -IV

1

2

Zorunlu

ÖGK 212

Suç Önleme Modelleri

2

0

Zorunlu

ÖGK 214

Uyuşturucu Madde Bilgisi

2

0

Zorunlu

ÖGK 250

Staj- (15 iş günü)

0

 

zorunlu

ÖGK 218

Silah Bilgisi

2

2

Zorunlu

ÖGK 220

Kriminoloji

2

0

seçmeli

ÖGK 222

Türkiye'de Terör Hareketleri

2

0

Seçmeli

ÖGK 224

Vücut Egzersizleri

2

0

Seçmeli