Acıpayam Meslek Yüksekokulu

Menü

Duyurular

Tümünü Gör

Etkinlik Takvimi

<Nisan 2021>
PztSalÇarPerCumCmtPaz
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Tümünü Gör

Öğr. Gör. İkbal VURUCU


    

Öğrenim Bilgileri


    Lisans: Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi

    Yükseklisans: Selçuk Üniversitesi

    Doktora:

 

Verdiği Dersler


    Ön Lisans

   

    Suç Psikolojisi

    Suç Sosyolojisi

    Davranış Bilimleri

    Türk İnkılâp Tarihi

    Terörizm ve Güvenlik

 

Çalışma Alanları

  

     Bilgi Sosyolojisi

     Tarih Felsefesi

     Terör

     Yurttaşlık

     Milliyetçilik ve Kimlik

 

 YAYINLAR

Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

 

VURUCU İ., Türk Birliği Perspektifinden Kaşgarlı Mahmud’u Yeni Bir Okuma Denemesi”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Uluslar arası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu “Kaşgarlı Mahmut ve Dönemi”, 28-30 Mayıs 2008, Ankara-TÜRKİYE. Türk Dil Kurumu Yayınları, 2009, Ankara, s.717-761.

 

VURUCU İ., Sivil Toplum ve Devletin İdeolojik Bir Aygıtı Olarak Kazakistan Halkları Asamblesi”, Türk Dünyası Sosyologları Birliği’nin düzenlediği II. Türk Dünyası Sosyologları Kurultayı, 23-25 Nisan 2008, Almatı-KAZAKİSTAN.

 

VURUCU İ., Türk Birliği Perspektifinden Kaşgarlı Mahmud’u Yeni Bir Okuma Denemesi”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Uluslar arası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu “Kaşgarlı Mahmut ve Dönemi”, 28-30 Mayıs 2008, Ankara-TÜRKİYE.

 

VURUCU İ., Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tevarüs Edemeyen Bir Düşünce: Turancılık”, Türk Ocakları Genel Merkezi, "Gençlerin Gözüyle Türkiye" Sempozyumunda, 28 Mart 2009, Ankara- TÜRKİYE.

 

VURUCU İ., Türkiye’de Anayasal Vatandaşlık Tartışmaları”, Türk Ocakları Konya Şubesi, “Türk Ocakları’nın 100. Yılında Türk Milliyetçiliği ve Çok-kültürcülük” Sempozyumu, 17-20 Kasım 2012, Konya-TÜRKİYE

 

VURUCU İ.,1991-2013 Yılları Arasında Balkanlar ve Ortadoğu Türklüğü Üzerine Türkiye’de Yapılmış Sosyolojik Çalışmalar”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü “1991’den 2013 Türkiye’de Türk Dünyası Araştırmalarının Durumu Sempozyumu”, 24-26 Mayıs 2013, Manisa-TÜRKİYE

 

VURUCU, İ., “Din Görevlilerinin İmam Maturidi Hakkındaki Bilgi Düzeyleri (Denizli İli Örneğinde Bir Araştırma)”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi “Uluslararası İmam Mâturidî Sempozyumu”, 28-30 Nisan 2014-TÜRKİYE

 

VURUCU, İ. - AKÇA, G., “Anadilinde Eğitim Hakkı ve Ulus Devlet Sistemlerinde Uygulanabilirliği”, Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2. Uluslararası Davraz Kongresi, 29-31 Mayıs 2014- TÜRKİYE

 

 

VURUCU İ., GÜZEL M.Ş., “Ateşkes Anlaşması ile İşlenen Savaş Suçu-Almanya'da Gıda Ablukasının Sürdürülmesi-”, Savaş Tarihi Araştırmaları Uluslararası Kongresi, 100. Yılında 1. Dünya Savaşı ve Mirası, 6-8 Kasım 2014, Basım Tarihi 2015, Çanakkale, s 411-433-TÜRKİYE

 

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

 

VURUCU İ., Türk Dünyasında Demokrasiyi Anlamaya Giriş, Kazakistan Merkezli Bir Çözümleme”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları, Sayı: 8, BAHAR 2008, Prof. Dr. Cihat Özender Özel Armağanı.

 

VURUCU İ., Kaşgarlı Mahmud ve Türk Birliği”, Felsefe ve Sosial-Siyasi Elmler Jurnal, Sayı: 4 (21), Bakı 2008, s. 2-10.

VURUCU İ., “Selahaddin Halilov, Türk Birliği, Felsefe”, Felsefe ve Sosial-Siyasi Elmler Jurnal, Sayı: 5 (22), Bakı 2009.

 

VURUCU İ., AKÇA G., Çok Kültürlülük Tartışmaları, Toplumsal Bütünlük Kaygısı ve Yeniden Milletleşme (Kazakistan Halkı Asamblesi Örneği”), Manas Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 24 (2012)

 

 

Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

VURUCU İ., Türkoloji Üzerine Düşünceler”, BAL-TAM Türklük Bilgisi Dergisi, sayı: 2, Mart 2005, Prizren-KOSOVA, s. 248-252.

 

VURUCU İ., Sovyetlerden Kazakistan’a Etnik İlişkiler Sistemi”, BAL-TAM Türklük Bilgisi Dergisi, sayı: 7, Eylül 2007, Prizren-KOSOVA, s. 36-54.

 

VURUCU İ., Türk Dünyasında Kimlik ve Kavramlaştırma Sorunları”, BAL-TAM Türklük Bilgisi Dergisi, sayı: 9, Eylül 2008, Prizren-KOSOVA, s. 12-22.

 

VURUCU İ., Kimliklerin Çatıştığı Bir Alan: Ulus-Devlet ve Vatandaşlık”, Yeni Türkiye Dergisi, [Yeni Anayasa Tartışmaları Özel Sayısı], Sayı:50, Ocak-Şubat, 2013, s. 444-478.

 

VURUCU İ., Başkanlık Sistemi ve Kürt Sorunu Tartışmaları”, Yeni Türkiye Dergisi, [Başkanlık Sistemi Özel Sayısı], Sayı: 51, Mart-Nisan, 2013, s. 886-897.

 

VURUCU İ., “ ‘Ulus-Devlet’ Polemiği: İbretlik Bir Panorama”, 21. Yüzyıl Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 2013, Sayı: 3, s. 1-17. 

 

VURUCU, İ., “Tarih ve Politika: Dersim İsyanı Üzerinden Yeni Toplumsal ve Siyasal Formasyonlar”, 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 4, Haziran/Temmuz/Ağustos 2013, s. 39-67.

 

 

Yazılan Uluslararası Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümler

 

VURUCU İ., Bir Bilinç Kırılması: Milli Tarih’ten Yerel Tarih’e”, Prof. Dr. Nimetullah HAFIZOĞLU’na Armağan içinde. BAL-TAM, Prizren-KOSOVA, 2012.

 

VURUCU İ., Milli-Tarih, Çok-Kültürcülük ve Endoktrinasyon Üzerine”, (Ed. Doç. Dr. Altan Çetin), Prof. Dr. Dr. Kâzım Yaşar Kopraman Armağanı içinde Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2012.

 

VURUCU İ., “Çadırdan Taşa, Etten Ota, Kurttan İte Kazak Toplumu: 19. Yüzyıl Kazak Toplumunda Değişimin Veçhesi”,  Berna Türkdoğan Uysal Armağan Kitabı, Editörler: Şenol Kantarcı-Fatma Şimşek,  Sonçağ Yayıncılık, Ankara, 2015, s. 445-461

 

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

VURUCU İ., Türk Dünyasında Sivil Toplum Üzerine Düşünmek ve Bir Sosyoloji Kurultayı”, Jeopolitik Dergisi, Temmuz 2008, sayı: 56

 

VURUCU İ., Sovyetlerden Kazakistan’a Etnik İlişkiler Sistemi, AsyaAvrupa, AYSAM, Temmuz 2005, sayı: 3

 

VURUCU İ., Küreselleşen Dünyada Kimliğin Yükselişi”, Konya Ticaret Odası İpek Yolu Dergisi, Şubat 2010, Sayı: 264.

 

VURUCU İ., İlk Türk Milliyetçilerinde “Türk” Algısı”, Türk Yurdu, Şubat 2011, Cilt: 31, Sayı: 282

 

VURUCU İ., “Anadolucu Türk Milliyetçilerinde Turancılık”, Türk Yurdu, Eylül 2011 Cilt: 31, Sayı: 289

 

VURUCU İ., Türk Milliyetçiliğinin Güncel Sorunları Üzerine”, Türk Yurdu, Mart 2012, cilt 32, sayı: 295.

 

VURUCU İ., Kürt Sorunu Üzerinden Bazı Kavramlara Dokunmak”, Tüş ve Düşünce: Kültürel Eleştiri ve Düşünce Dergisi, Sayı: 1, Mart 2015, s. 49-55

 

 

Ulusal Dergilerde

 

VURUCU İ., “Basın, Terör ve Sorumluluk”, 2023 Dergisi, Sayı: 151, Kasım 2013.

 

VURUCU İ., “Yeni Türkiye’de Türk Kimliğini Tartışmak”, 2023 Dergisi, Sayı: 153, Ocak 2014.

 

VURUCU İ., “Psikolojik Savaşın Kültürel Temelleri”, 2023 Dergisi, Sayı: 157, Mayıs 2014.

 

VURUCU İ., Kürt Sorunu’ Üzerine Bir Derkenar: Var mı, Yok mu?”,  2023 Dergisi, Sayı: 169, Mayıs 2015,

 

VURUCU İ., 19. Yüzyıl Kazakistan’ın Sosyal Yapısı”, Turan Dergisi, Sayı: 25, 2015

 

VURUCU İ., İslâmcılığın Görülmek İstenmeyen Yüzü: “Kürdistan Mücadelesi Meşruiyetini Rabbimizden Alıyor”,  2023 Dergisi, Sayı: 174, Ekim 2015.

 

VURUCU İ., “İki Seçim Arası Terör ve “Çözüm Süreci”, 2023 Dergisi, Sayı: 175, Kasım 2015

 

 

Kitaplar

 

VURUCU İ., Çokluktan Birliğe: Türk Kimliğinin Yeni Boyutları,  Serhat Kitapevi, Konya, 2010.

 

VURUCU İ., Nominalist Aydınların Soykütüğü1: Terörizm Üzerine Bir Analiz, Gençlik Kitapevi, Konya, 2011.

 

VURUCU İ., Nominalist Aydınların Soykütüğü 2: Türk Kimliği Üzerine Bir Analiz, Gençlik Kitapevi, Konya, 2011.

VURUCU İ., YİĞİT M. (ED.), Kamu Ruhu: Post-modern Kimliksizliğe Karşı Duruş, Palet Yayınları, Konya, 2011.

VURUCU İ., ÖZDAĞ Ü. AKBAŞ A., Doğu Raporu: Bölgede Türk Kimliği ve Türklük Algısı, Kripto, Ankara, 2011.

VURUCU İ., ÖZDAĞ Ü., Faili Meçhuller Dosyası, Kripto, Ankara, 2011.

VURUCU İ., ERDEN V. (ED. )Türkiye’de Milliyetçilik ve Kimlik Tartışmaları, Konya Türk Ocakları Yayınları, 2013

 

VURUCU İ.,(Ed.) Türk Milliyetçiliği: Yeni Yaklaşımlar Yeni Tartışmalar, 2 Cild, Türk Ocakları Denizli Şubesi Yayınları, Denizli, 2014

 

VURUCU İ., Arafta Bir Kimlik: Türklük - Tarih, Kimlik, Yurttaşlık, Kitapmatik Yayınları, Konya, 2015

 

VURUCU İ., Türkiye’nin İntiharı: Demokratik Özerklik, Müzakereler, Anadilinde Eğitim,

Kitapmatik Yayınları, Konya, 2015

 

VURUCU İ., KARGIOĞLU F., Yeni Nesil Ülkücüler: farklı gözlerden değerlendirmeler, eleştiriler, Aygan Yayınları, İstanbul, 2015

 

VURUCU G. A. – AKÇA G. - VURUCU İ., Doğudan Batıya Devlet, Toplumlar, Farklılıklar, Aygan Yayınları, İstanbul, 2016

VURUCU İ. (Ed.) – Tarih, Toplum, Kültür: Ayça Günkur Vurucu Armağanı, Eğitim Yayınları, Konya, 2016

 

YÖK AKADEMİK:   https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp