Öğrencilerin "Kayıt Dondurma (İzin Hakkı)" işlemleri aşağıda belirtilen mevzuattaki maddelere göre yapılmaktadır.

 PAÜ Önlisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği   40. Madde
 PAÜ Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları Yönergesi  7. Madde

İlgili YÖNETMELİK ve YÖNERGE

Menü