Bizi Takip Edin

Menü

PAÜ BİLGİ

         ÖĞRENCİLER İÇİN      

 


  

 A)- BİLGİ SİSTEMİ :

S : Bilgi Sisteminden nasıl faydalanabilirim ?

C : T.C. Kimlik Numaranızı ve http://2008kayit.pau.edu.tr  adresinde yer alan açıklamaya göre kendinizin kimlik bilgilerinize göre oluşturacağınızı şifreniyi kullanarak, "BİLGİ SİSTEMİ" arayüzünden bazı bilgilere erişebilirsiniz.

S : Bilgi Sistemi ile ulaşabileceğim bilgiler ve yapabileceklerim nelerdir ?

C : Bilgi Sisteminden;transkriptinizi, detay transskriptinizi, ders kataloğunuzu, kişisel bilgilerinizi görebilir, Dönem Başlarında Kayıt Yenileme İşlemlerinizi, harç ödeme işleminizden  sonra aynı adresten yapabilirsiniz.

S : Bilgi Sistemi şifremi kaybettim, unuttum ne yapmalıyım ?

C :  http://2008kayit.pau.edu.tr adresindeki menüyü kullanarak şifre sıfırlaması yaparak, yine aynı usulle şifre oluşturabilirsiniz, sorun yaşamanız halinde ilgili fakülte/yüksekokulun öğrenci işleri birimine veya bilgi işlem daire başkanlığına bizzat, telefon, e-posta ile yardım talep edebilirsiniz.

 

B)- BELGE BAŞVURULARI / KAYIP BELGELER :

S : Kimlik kartının kaybolması / çalınması durumunda yapılması gereken işlemler nelerdir.?
C : 1)-Nüfus Cüzdanı ile Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Müracaat Bankosuna başvurularak, "Öğrenci Kimlik Kartı Kayıp (Zayi) Bildirim Formu"alınır ve doldurulur.

Form üzerinde doldurulması gereken alanlardan biri, Öğrenci Kimlik Kartı Seri Numarası alanıdır. Bu bilgi, yine aynı başkanlık bünyesine yer alan Diploma, Kimlik ve Dökümantasyon birimine bizzat başvurularak öğrenilir. (Eğer, Öğrenci İşleri Otomasyonu Bilgi Sistemi Veri Tabanında mevcut olan ve halen kullanılan fotoğrafın yenilenmesi isteniyorsa, başvuruda yeni fotoğraf bulundurmalı, yeni fotoğraf Diploma, Kimlik ve Dökümantasyon Birimi yetkilisine verilerek mevcut fotoğrafının değiştirilmesi bildirmelidir.) Eğer fotoğraf değişikliği yapılmayacak ise fotoğraf istenmez, öğrencinin sistemde kayıtlı eski fotoğrafı kullanılmaya devam edilir.

2)-Bu form üzerindeki ilgili alanlar doldurarak Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 'na onaylatılır.

3)-Form Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca onaylandıktan sonra, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürerek ilgili birime onaylatılır.

4)-Yerel Bir gazeteye "Öğrenci Kimliğim Koyboldu Hükümsüzdür" cümlesini ihtiva eden bir kayıp ilanı verilir.

5)-Garanti Bankası nın Denizli'de bulunan herhangi bir şubesinden 047-629 65 07 numaralı PAÜ. hesabına 10 TL Kayıp Kimlik Harcı ödenir.

6)-Belgelerin hazırlanmasından sonra, Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Müracaat Bankosundan alacağı matbu form (Form-2) doldurularak, yeni kimlik kartı verilmesi istenir. Form'da Öğrenci Numarası, Okul ve Bölüm/Program adlarının yazılması zorunludur. Form ekinde bulunması gereken zorunlu belgeler şunlardır;
          a. Kimlik kayıp/zayi bildirim formu.
          b. Kayıp ilanının yer aldığı gazete.
          c. Kayıp Kimlik Harcı Ödendi Dekontu.

7)- Doldurulan form ve ekindeki evraklar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Büro ve Sekreterlik birimine veya Müracaat Bankosuna teslim edilerek, kimlik kartının yaklaşık olarak hazırlanma zamanı öğreneilir. (yaklaşık 10-15 gün) Belirtilen tarih aralıklarında yeni kimlik kartı Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Başvuru Bankosundan veya ilgili okuldan imza karşılığında teslim alınır.


S : Kişisel bilgilerimde değişiklik, düzeltme oldu ne yapmalıyım.?
C : 1)-Ad, soyad veya nüfus kimlik bilgilerinde (Ana adı, Baba adı,Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali vb.) değişiklik ya da düzeltme olmuş ise yeni nüfus cüzdanı, eğer bu değişiklik mahkeme kararı ile yapılmış ise ayrıca bu kararın onaylı bir sureti; matbu başvuru formu (Form-1) Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Müracaat Bankosundan alınarak doldurulur ve bu belgeler ile beraber Büro ve Sekreterya birimine teslim edilir.

2)-Öğrenci İşleri Otomasyonu Bilgi Sistemi Veri Tabanında yapılacak düzeltme ile ilgili olarak ayrıca, yeni kimlik kartı çıkarılması talebi, aynı başvuru formunda belirtilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan verilecek tahmini hazır olma süresi bilgisine, göre yine aynı birimden öğrenci eski öğrenci kimlik kartını teslim edip yeni kimlik kartını alabilecektir.

 

C)- YÖNETMELİK / YÖNERGE /UYGULAMA ESAS VE İLKELERİ :

S : İlgili yönetmelik/yönerge/ilke, usul ve esaslara nerden erişebilirim ?

C : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında yer alan „Yönetmelik/Yönergeler" menüsünden ilgili mevzuata erişebilir, „Duyurular" menüsünden uygulama esas ve usullere ait dönemlik, günlük bilgileri inceleyebilirsiniz.


D)- YATAY GEÇİŞ / DİKEY GEÇİŞLER :

S : Yatay geçişle ilgili detay bilgileri nerden öğrenebilirim, erişebilirim ?

C : Ana mevzuat ve koşullar ile uygulama ilkeleri için, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın web sayfasından bilgi edinebilir veya yüz yüze, telefonla ilgili birimlerden bilgi alabilirsiniz.

S : Dikey geçişle ilgili detay bilgileri nerden öğrenebilirim, erişebilirim ?

C : Ana mevzuat ve koşullar ile uygulama ilkeleri için, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın web sayfasından bilgi edinebilir veya yüz yüze, telefonla ilgili birimlerden bilgi alabilirsiniz.


E)- YAZ OKULU :

S : Yaz okulunda bir dersin açılması nelere bağlıdır ?

C : Yaz okulu yönetmeliğinde açıkça belirlenmiş kriterlere bağlıdır. 

S : Yaz okulunda seçmeli dersler açılabilir mi?

C : Evet. yeterli öğrenci sayısının sağlanması ve okul yönetim uygunluk kararı ile açılabilir.

S : Yaz okulunda açılacak dersleri nerden öğrenebilirim ?

C : Ders listeleri, Fakülte / Yüksekokul Öğrenci İşleri ile Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığnda ilan edilmekte, ilave olarak web sayfasından duyurulmaktadır.

S : Yaz okulunda en fazla kaç ders / kredi alabilirim ?

C : Yaz okulunda azami teori ve uygulama saati toplamı  15 saati geçmeyecek şekilde ders alınabilir. 

S : Diğer Üniversite öğrencileri için yaz okulu kayıt işlemleri nasıl yürütülmektedir ?

C : Yaz okulu işleyişi için, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın, http://pau.edu.tr/oidb adresinde ilan edilen koşullara bakılmalıdır.

S : Açılmayan derslere ilişkin ders ücret iadesi nasıl yapılmaktadır ?

C : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın, http://pau.edu.tr/oidb adresinde ilan edilen veya güncel ilan edilecek koşullara bakılmalıdır

S : Başka bir üniversiteden ders almakta aranan kriterler nelerdir ?

C : Başka bir üniversiteden ders almakta kullanılan temel kriterler :

a)-Bir dilekçeyle talep ve ders alınmak istenen üniversiteye ait onaylı ders içeriği belgesi, öncelikle okuduğu bölüm/program öğrenci işlerine verilmelidir.

b)-Bölüm/program tarafından ilgi dersin, içerik, kredi açısından eşdeğerlik uygunluğu ve dersin alınabileceğine ilişkin yazılı görüşün ilgli yönetim kuruluna sunulması gerekir.

c)-Yönetim Kurulu'nda ders alınması ile ilgili olumlu karar alınmış olması gerekir. Olumsuz karar, zamanında alınmayan veya kararı alınmamış iken alınan dersler, geçersiz sayılır. (Madde No: 6)


F)- AKADEMİK ORTALAMA HESABI / NOTLAR :

S : Akademik ortalama hesabı nasıl yapılmaktadır ? 
C : Bu konuyla ilgili detay bilgi, Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği'nde yer almaktadır
Bkz. PAÜ. Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği - Madd:36, Önlisans Eğitive Öğretim Yönetmeliği-Madde:33

S : Hangi dersler akademik ortalamaya etki eder ? 
C : Kredili dersler akademik ortalamayı etkiler, kredisiz dersler ortalamaya hesabına dahil edilmez.

S : Notlarımı ve akademik ortalamamı nasıl öğrenebilirim ? 
C : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasından, " BİLGİ SİSTEMİ" arayüzünden öğrenilebilir.

S : Notlar internetten yayınlanıyor mu? 
C : Ara sınav ve Final Sınavları sonuçlarına göre oluşan Not, internette yayımlanmaktadır. Notları görebilmek için, " BİLGİ SİSTEMİ" arayüzünden transkript veya detay transkript seçeneğine bakılmalıdır.

S : Ara Sınavı / Final Sınavı sonuçları internetten yayınlanıyor mu ? 
C : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Bilgi Sisteminden bu aşamada bilgi girişi olmadığı için, ara ve final sınavları sonuçları, ilgili bölüm/programların bulunduğu okullardan veya web sayfalarında yayınlanır. 


G)- MEZUNİYET DİPLOMASI / GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ / ÖĞRENCİ BELGESİ :

S : Mezuniyet Diplomamı almak için gerekli olan belgeler nelerdir ? 
C : 1)- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C.Kimlik No. olmalı),   

    2)- Soyadı Değişikliği var ise Mahkeme Kararı, ( Noter Onaylı )
    3)- Soyadı Değişikliği Evlilik Nedeni ile ise ( Evlilik Cüzdanı Fotokopisi ),

    4)- Diploma Harcı Dekontu ( ASLI )
         Garanti Bankası Denizli Ticari Şb. ( 047 ) 629 65 07 Nolu Hs.

         ( Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Mezunları 50 TL, Önlisans Mezunları 30 TL)

      Diplomayı Başkası Teslim Alacaksa;

    5)-  Noterden Alınmış Vekaletname ( ASLI )
    6)- Vekalet Alanın Nüfus Cüzdan Fotokopisi

    NOT: Diploma işlemleri sırasında yanınızda 2 adet yedek fotoğraf bulundurunuz.

     (Resimler yönetmeliğe uygun sakalsız ve başörtüsüz olmalıdır.)

     Eğer Geçici Mezuniyet Belgesi almadan önce doldurulmamışsa, "Mezun Bilgi Sistemi" anket bilgilerinin sistem üzerinde cevaplandırılmış olması zorunludur.

S : Geçici Mezuniyet Belgesi alma prosedürü nasıl işlemektedir, belge almak için ne yapmalıyım ?

C : Mezuniyete hak kazanmış öğrenciler için öncelikle mezuniyet kararının ilgili okul yönetim kurulundan alınmış olup, olmadığı araştırılmalıdır. Mezuniyet kararı alındıktan sonra işlem

için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderimekte ve sistemden öğrenci mezun edilmektedir.

Eğer sistemde öğrenci mezun görülüyorsa, bu öğrenci Geçici Mezuniyet Belgesini ilgili okulun Öğrenci İşleri Biriminden alabilmektedir.

Öğrenci İşleri Birimine müracaat edilerek, istenen belgeler ve yapılması gereken işlemler yapılır.

Belge almak için önceden ilgli öğrenci işleri bürosundan bilgi alınması, zamanın etkin kullanılmasına yol açacaktır. Eksik belge, fotoğraf vs. nedeniyle belge düzenlenmez. "

      "Geçici Mezuniyet Belgesi" almadan önce, Mezun Takip Sistemi" anket bilgilerinin doldurulması zorunludur, doldurmayanlara "geçici mezuniyet belgesi" teslim edilmez.

S : Diploma, Sertifika ve Uzmanlık Belgesinin zayii ve kaybı durumunda istenen belgeler ve uygulama nelerdir ?

C : Belgeler ve prosedür şunlardır; 


H)- TRANKRİPT BELGESİ (AKADEMİK DURUM BELGESİ) :

S : Aktif öğreciyim/mezun öğrenciyim, transkript belgesini nerden ve nasıl alabilirim ?

C : Belge talebi için eğitim görülen fakülte/yüksekokulun öğrenci işleri birimine bir dilekçe ile başvurulmalıdır.


I)- ERASMUS VE SOCRATES PROGRAMLARI :

S : Erasmus/Socrates programları hakkında bilgiyi nerden alabilirim ?

C : Bu programlar hakkındaki ön bilgi için her okulun koordinatör, danışman hocasına,

Detay bilgi için, Üniversitemiz AB Ofisi'ne (Morfoloji Binasında) başvurulmalı veya Ofisinhttp://pau.edu.tr/uluslararasi adresine bakılmalıdır.


J)- ASKERLİK İŞLEMLERİ :

S : Üniversiteye yeni kayıt yaptıracağım askerlik işlemleri açısından ne yapmalıyım?

C : Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak erkek öğrencilerden yaş durumuna gore askerlik belgesi istenir. Hangi doğumluların bu belgeyi getirmeleri gerektiğini kayıt evraklarından öğrenerek, getirmesi gerekenler bu belgeyi askerlik şubelerinden alarak, kayıt evrakları ile beraber Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verirler. Vermeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz..

-Üniversiteye kaydı yapılan erkek öğrencilerin durumlarını belirtir EK-C2 belgeleri düzenlenerek ilgili askerlik şubelerine bir sefere mahsus gönderilir. Eğer öğrencinin durumunda bir değişiklik yoksa, normal öğrenim süresinde bir daha belge gönderilmez. Öğrenciler her yıl askerlik şubelerine uğrayarak, durumlarını bildirmelerinde yarar vardır. Durumunda değişiklik olanlar için belge düzenlenerek, askerlik şubelerine gönderilir.

Detay bilgi için, 111 Sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine bakılabilir, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfası incelenebilir.

S : Mezun oldum, askerlik açısından bir şey yapmam gereklimidir ?

C : Hayır. Mezun olan öğrenciler için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından son duruma gore belge düzenlenerek, ilgili şubelere gönderilir. Mezun olan öğrenciler tecil işlemi için ilgili askerlik şubelerine başvururlar.

S : Ek Süre, Ek Sınav,Sınırsız Sınav öğrencilerinin askerlik belgeleri?

C : Azami öğrenim sürelerini dolduran ve ilgili askerlik şubelerinden durumu sorulan tüm öğrencilerin askerlik belgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından her yıl ilgili askerlik şubelerine gönderilir. Bu hakları kullanarak başarısız olan öğrenciler için ilişik kesilme bilgisini içeeren belge düzenlenerek ilgili şubelerine gönderilir.


K)- DİĞER BİLGİLER :

S : Herhangi bir döneme ait başarı notumda hata varsa bunun düzeltilmesi için ne yapabilirim?

C : Not hataları ve maddi hatalar için, öncelikle yönetmeliğe gore not ilanından itibaren 15 iş günü içinde ilgili fakülte/yüksekokul yönetimine dilekçe ile başvurulur. Bunun sonucunda süreç şu şekilde işler: Fakülte/Yüksekokul yönetimi sınav kağıdının tekrar incelenmesini ilgili ders sorumlusu öğretim elemanından ister, ayrıca öğrenci işleri kendi kayıtlarından gerekli kontrolleri de yaparak ilgili ders/derslerin öğretim elemanlarının da görüşlerini aldıktan sonra, ilgi fakülte/yüksekokul tarafından düzeltme kararı aınarak Rektörlüke Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Bunun sonucunda gerekli düzeltmeler yapılır. Eğer maddi hata dilekçesine gore bir hata yok ise öğrenciye durum bir yazı ile bildirilir.

S : Uygulamalı ve Teorik derslerle ilgili devam zorunluluğu hakkında bilgi istiyorum ?

C : Konu ile ilgili detaylı bilgi için, ilgili  yönetmelik ve yönergelerin incelenmesi gerekir..

S :Llise diplomamı alabilir miyim ?

C : Mezuniyet/Kendi isteği ile ilişik kesme veya başka bir nedenden ilişiği kesilenler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Başvuru Bankosundan alacakları İlişik Kesme Formunu (FORM-4) doldurarak, ilgili onayları yaptırdıktan sonra, yine aynı yerden Lise Diplomasını alabilirler.

S : Kredi/burs, harç kredisi başvurularında nasıl bir yol izlemeliyim ?

C : http://www.kyk.gov.tr adresinden gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

S : İkinci Öğretim Öğrencisiyim, %10 a girdiğimi nereden öğrenebilirim, değerlendirme kriterleri nelerdir ?

C : %10 listeleri Fakülte/Yüksekokul öğrenci işleri tarafından her yıl Temmuz_Ağustos aylarında çıkarılmakta ve harç ödemelerinde dikkate alınmak üzere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir yazı ile bildirilmektedir. Değerlendirme kriterleri, YÖK tarafından yayımlanan 14.10.1993 tarih ve 21389 sayılı yazı ile belirlenmiştir. Değerlendirme güz ve bahar dönemlerine ait bulunulan sınıfın tüm derslerini alarak, bir üst sınıfa başarıyla geçmiş öğrencilere gore yapılır.

S : Üniversitenin burs olanakları varmıdır.? Varsa nelerdir?

C : Üniversitenin imkanlar nispetinde verdiği burslar için üniversitenin ilgili web sayfalarını takip etmek ve başvurmak gerekmektedir.

Bu yıl içinde verilen burslar :

-Ücretsiz yemek bursu,

-Kısmi zamanlı çalışma bursu, sayılabilir.

Her dönem burslar yenilenerek, duyurulmaktadır.

S : Öğrenci Konseyine temsilci seçilmek için izlenen yol nelerdir ?

C : Konuyla ilgili mevzuata ve Rektörlük duyurularına göre başvurmak ve yapılacak oylamaya gore seçilmeniz gerekir.

S : Ailemin sosyal güvenliği olmadığı için Üniversitenin sağlık hizmetlerinden yararlanmak istiyorum, izlemem gereken yol nelerdir ?

C : Sağlık hizmetlerinden yaralanabilmek için, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanşlığına başvurarak, istenen belgeleri teslim etmeniz ve yapılacak araştırmaya gore durumunuzun uygunluğu halinde adınıza sağlık kartı ve karnesi düzenlenmektedir.

      PERSONELİMİZ İÇİN  PASAPORT

'YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT'DAN NASIL FAYDALANABİLİRİM?

Yeşil (Hususi) pasaporttan faydalanabilmek için akademik veya idari kadroların 1.,2., ve 3. derecesinde çalışıyor olmak ve personelin derecesini ilgili şube müdüründen öğrenmesi gerekir. Bu kadroda çalışanların şahsen Personel Daire Başkanlığı'na aşağıdaki belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.

(Personel Daire Başkanlığı Akademik Şube Müdürlüğüne başvurulacaktır.) 
Telefon : 2263 / 2264

Gerekli Belgeler:

 Dilekçe (Kadro derecesi, ikametgah adresi belirtilerek Personel Daire Başkanlığı'nda yazılabilir.)

Nüfus Cüzdanı arkalı önlü fotokopisi (T.C.Kimlik Numarası belirtilmiş olacak./T.C. Kimlik Numarası olmayan Nüfus Cüzdanları değiştirilecek)
  1. Pasaport müracaatında bulunanlara ait 5'er adet fotoğraf (Fotoğraflar Aynı ve Geometrik Olacak.)


GRİ (HİZMET) PASAPORT'DAN NASIL FAYDALANABİLİRİM?

Gri (Hizmet) pasaporttan faydalanabilmek için akademik veya idari kadroların 1.,2., ve 3. derecesi dışında çalışıyor olmak; yurtdışı görevlendirme teklifinin birimince onaylanarak Personel Daire Başkanlığı'na gönderilmesi gerekmekte olup bu kadroda çalışanlar şahsen Personel Daire Başkanlığı'na aşağıdaki belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.

(Personel Daire Başkanlığı Akademik Şube Müdürlüğüne başvurulacaktır.)

Telefon : 2263 / 2264

Gerekli Belgeler:

 •  
  1. Dilekçe (e-posta, ikametgah adresi ve telefon numarası belirtilecek)
  2. Nüfus Cüzdanı arkalı önlü fotokopisi (T.C.Kimlik Numarası belirtilmiş olacak./T.C. Kimlik Numarası olmayan Nüfus Cüzdanları değiştirilecek)
  3. Pasaport müracaatında bulunanlara ait 6'şar adet fotoğraf (Fotoğraflar Aynı ve Geometrik Olacak.)

Görev süreleri bittikten sonra Personel pasaportlarını ilgiliye teslim eder; Personel Dairesi'nce ilgili makama yazısı hazırlanır, pasaport sahibince Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilir.

 

EMEKLİ OLMAK İÇİN NE YAPMALIYIM?

Emeklisi dolan ve olmak isteyen personel, Personel Dairesindeki emeklilik-terfi şubesine gelerek hizmetini, ne zaman emekli olacağını hesaplatır.

İstenen belgeler:

 1. Dilekçe
 2. 4 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Açık adres

Açıklamalar:

Emekli olmaya karar verdiğinde; emekli olacağı tarihin ve açık adresinin bulunduğu dilekçesini çalıştığı birime (1 ay önceden) verecektir. Birim üst yazıyla dilekçenin aslını da dahil belgeleri Personel Daire Başkanlığı'na gönderecektir. Rektörlük onayı alındıktan sonra ilgili, Personel Daire Başkanlığı'nda emeklilik onay formuna imza atacak. Biriminden aldığı ilişik kesme formunu doldurtacak ve ayrılırken kimlik belgesi ve sağlık karneleri ile beraber birimine teslim edecektir.

Emeklilik işlemleri emekli olduğu tarih itibariyle en geç 1 ay içinde Emekli Sandığı tarafından sonuçlandırılmaktadır.(maaş bağlanmaktadır). İlgililerin maddi olarak mağdur olmamaları için o ayın 16'sı itibariyle emekliye ayrılmaları tavsiye edilmektedir.

NOT: Emekli olmak isteyenler işlemler başlamadan önce: emekli terfi tarihine; (kadro durumuna; öğrenim durumuna; sigortalı ve bağkur hizmet değerlendirmesi; askerlik borçlanması) bağlı hangi tarihte emekli olursa daha kazançlı olacağını öğrenmek için telefonla ya da şahsen Personel Dairesi'ne başvurabilir.

Emekli olan personel, ikametgah adresini neresi belirtirse belirtsin sürekli görev yolluğunun ücreti sabit olarak ödenmektedir.

Telefon :2255 / 2256 / 2257

 

SSK, BAĞ-KUR HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ

İstenen Belgeler:

 1. Dilekçe
 2. Nufus cüzdanı fotokopisi
 3. Evlilik cüzdanı fotokopisi (SSK veya Bağ-Kur'lu olarak çalışırken bekar olup sonradan evlenenler için)
 4. Çalışma belgesi (Aslı)

-Halen çalışmakta olduğu kadrosu ile sigortalı olarak çalıştığı ünvanı aynı olanlar (Hemşire, ebe, teknisyen gibi) sigortalı olarak çalıştığı işyerlerinden çalışma tarihlerini ve unvanını belirten çalışma belgesi getirecek.

Açıklamalar:

SSK ve Bağ-Kur'a tabi hizmetlerin Emekli Sandığı hizmetleri ile birleştirilmesini isteyen personel en son çalıştığı ili ve sigorta numarasını dilekçesinde belirtecek ve çalıştığı birime verecektir. Birim üst yazıyla dilekçenin aslını da dahil istenen belgeleri Personel Daire Başkanlığı'na gönderecektir.

 

ÖĞRENİM DEĞERLENDİRMELERİ

İstenen belgeler:

 1. Dilekçe
 2. Diploma Fotokopisi (aslı gibidir onaylı)

Açıklamalar:

Bir üst öğrenimi bitirenler dilekçe ile çalıştığı birime başvuracak. Birim üst yazı ekinde ilgilinin dilekçesinin aslını ve diploma fotokopisini (aslı gibidir onaylı) Personel Daire Başkanlığı'na gönderecektir.

 

MAAŞ-TAHAKKUK HİZMETLERİ

A- İşlemler:

 • O ay maaş yapılacak personelin terfileri emeklilik terfi şubesinden gelir ve personelin terfileri girilir. O ay için personelin ne değişikliği olduysa Örneğin(çocuğunun doğumu veya ölümü, personelin evlenmesi, ölümü eşinin çalışıp çalışmadığı, okul bitirmesi, sendika üyesi olması, özel sigorta kesintisinin olması, unvan değişikliği, icra, nafaka kesintileri , eczane kesintileri, lojman kirası kesintileri vb.)hepsi maaş programına girilir.
 • Eczane kesintileri Tedavi Tahakkuk Şubesinden gelen kesinti listelerine göre girilir.
 • İcra, nafaka kesintileri icra dairelerinden gelen yazılara göre girilir.
 • Personelin evlenmesi, çocuğunun doğması veya eşinin çalışmaya başlaması ya da işten çıkması durumlarında personele Aile Bildirimi Formu doldurtulur ve değişikliği buna göre girilir.
 • Lojman kiraları her ay Milli Emlak Genel Tebliğindeki rakamlara göre hesaplanarak giriş yapılır.
 • Personelin ölmesi, eşinin veya çocuğunun ölümü halinde de ölüm yardımı ödeneği verilir.
 • Okul bitirme durumunda okulu bitirdiğine dair onayı gelir ve değişikliği yapılır.
 • Unvan değişikliğinde de onunla ilgili Atama kararnamesi gelir ve değişiklik yapılır.
 • Hangi sendikaya üye olmuşsa o sendika tarafından gönderilen sendikaya üyelik formlarına göre değişiklik yapılır.
 • Özel sigorta kesintisi personelin getirdiği tahsilat makbuzlarına göre giriş yapılır.
 • Vergi matrahları Paüsemden ve Spor Bilimleri ve Teknoloji Yüksekokulundan gelen vergi matrahı listesine göre giriş yapılır. Ayrıca her fakülte, yüksekokul ve enstitü ödedikleri ders ücreti ve fazla mesaiden kaynaklanan vergi matrahlarını da başkanlığımıza gelerek giriş yaparlar. Hastanenin döner sermayeden kaynaklanan vergi matrahları ise mail yoluyla maaş programına aktarılır.
 • Personelin askere gitmesi, ücretsiz izine ayrılması, emekliye ayrılması, görev süresinin sona ermesi vb. nedenlerle görevden ayrılması durumlarında personelin görevden ayrılmayla ilgili yazısı ilgili birimden gelir ve programda personel çıkışları bölümüne kaydedilerek personel maaştan düşülür.
 • Personelin birim değişikliği, gelen yazısına göre yapılır.

B- Maaş Çıktıları:

 1. Bordro Raporu
 2. Nakit Fişi
 3. Toplu Eczane Listesi
 4. Personel Bildirimi Raporu
 5. Aylık Raporlar
 6. Banka Listesi
 7. Vergi İade Bordrosu

Bütün bu değişiklikler yapıldıktan sonra personelin toplu halde programdan maaşları hesaplanır ve maaş bordroları, banka listeleri, icmal(toplu liste), nakit fişi, toplu eczane listeleri, personel bildirim raporu, bütçe geliri listesi, sendika listesi, görev tazminatı listesi, icra, nafaka listesi çıkartılır ve ilgili birimlere imzalattırılarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ödenmesi için gönderilir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kontrolleri bitirdikten sonra bankayla yapılan anlaşmaya göre 2 gün önce parayı bankaya gönderir ve her ayın 15'inde personelin hesabına maaşları yatar.

C- Maaş Farkları

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında verilen zamlardan oluşan 14 günlük farklar ile yıl içerisinde değişik nedenlerle (enflasyon farkı vb.) verilen zamlardan oluşan farkların hesaplanmasıdır. Normal maaş işlemlerinde yapılan pek çok işlem burada tekrarlanmaktadır.

D- Kısıtlı Maaş İşlemleri

Personelin ayın 15'inden sonra gelmesi ya da gitmesi durumunda yapılan maaşlardır. Gün hesabına göre yapılıp ay sonunda ödenir. Emekli sandığı kesintisi bu maaşlarda yapılmaz.

E- Sözleşmeli Personel ve İşçi Maaşları

Sözleşmeli personelin (4/B) maaşları her ayın 15'inde peşin ödenir. İşçi maaşları ise çalıştıktan sonra ödenir.

F- Yurtdışı Maaşları

2547 Sayılı kanunun 33. maddesine göre yüksek lisans veya doktora yapmak üzere yurtdışına gönderilen araştırma görevlilerine verilen maaşlardır. Her ayın ilk günü ödeme yapılır.

 

ATAMA İŞLEMLERİ

Öğretim Elemanları için (öğretim görevlisi, okutman, uzman, araştırma görevlisi) Açıktan, Naklen ve Yeniden atamalarda 31 Temmuz 2008'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik koşulları geçerlidir.

Öğretim Üyeleri için (profesör, doçent ve yardımcı doçent) atama işlemleri ilanla yapılmaktadır.

1- Kurumlarası Atama İşlemleri

(Ayrılan)

 1. Naklen ayrılma talebinde bulunan personelin ilgili kurumdan gelen yazısı(istek yazısı) Personel Daire Başkalığı'nca değerlendirir.
 2. Muvafakati istenen personelin görev yaptığı biriminin görüşü alınır.
 3. Birimince uygun görülmesi halinde istenilen (hizmet belgesi ve sicil raporları vb.)ekler hazırlanarak muvafakati verilmek üzere Rektörlük Makamına sunulur
 4. Muvafakat yazısı ilgili kuruma gönderilir.
 5. İlgili kurumdan gelen atandığını (Atama Onayı) gösterir belgeler; görev yaptığı birime gönderilir.
 6. İlgili birim personele tebliğ ederek ilişiğini keser; Personel Dairesi'ne görevden ayrılış tarihini bildiren yazı ekinde (Sağlık Karnesi Maaş Nakli ve Kuruma ait kimlik) belgelerini Personel Dairesi'ne bildirilir.
 7. Kadro şubesi ayrılışı yapılan personelin evraklarını ilgili şubeleri bildirir.
 8. Şahsi dosyasının gönderilmesi ile ilgili evraklar arşiv şubesine verilir.
 9. Naklen ayrılması uygun görülmeyen personel hakkında nakil gidilmek istenen kuruma bilgi verilir.

(Atanan)

 1. Üniversitemize gelmek üzere müracaat edenlerin dilekçe ile müracaat eder.
 2. Müracaatı Personel Dairesince kadro durumlarına göre incelenir ve değerlendirilir.
 3. İhtiyaca binaen ilgili birimlerden görüş alınır.
 4. Uygun görülen personelin kurumundan muvafakati istenir.
 5. Muvafakatı verilen personelin durumu değerlendirilerek atanmak üzere Rektörlük Makamına sunulur ve şahsi dosyası istenir.
 6. İlgili Kuruma İlişiğini kesmek üzere Atama Onayı gönderilir.
 7. Naklen gelen personelin Maaş Nakli alınarak, görev yapacağı birimde göreve başlatılır.

2- Unvan Değişikliği

 1. Birimlerde görev yapan personellerin eğitim durumları ve birimlerin teklifleri dikkate alınarak çalışan personelin unvan değişikliği için değerlendirilir.
 2. Personel Dairesince, ihtiyaca hitaben kadro ilan cetvelleri hazırlanarak birimlere duyurulur.
 3. Personel çalıştığı birime müracaat eder
 4. Birim, müracaat eden personelin evraklarını gizlilik içinde Personel Daire Başkanlığı'na gönderilir
 5. Değerlendirilen dilekçeler, yazılı sınava tabi tutulmak üzere ilgili birimlere gönderilir.
 6. ÖSYM'ce sınav yapılır.
 7. En yüksek puan alan personelin ataması yapılarak tebliğ edilir ve ilgili kadroda göreve başlaması sağlanır.

3- Kurumiçi Yer Değişikliği

 1. Personel görev yaptığı birimine, yer değişikliği için dilekçeyle müracaatta bulunur.
 2. Birimi, Personel Dairesi'nce değerlendirilmek üzere dilekçeyi gönderir.
 3. Birimlerin ihtiyacına göre görüş alınır. Mutabakat sağlanması sonucunda Rektörlük Makamına sunulur.
 4. Kadrosuyla veya 2547 sayılı Kanun'un 13/b-4 maddesiyle kurumiçi yer değişikliği yapılır.
 5. Rektörlük Oluru alınır, ayrılış ve başlayışları istenir.

4- Derece Değişikliği

Birimlerde personelin durumuna uygun boş kadro varsa Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına derece değişikliği talebinde bulunulur ve uygun görüldüğü takdirde Rektörlük onayı ile belirli zaman aralıklarında derece değişikliği yapılır. Eğer durumuna uygun boş kadro yok ise Mayıs ayında planlanlama yapılır ve Devlet Personel Başkanlığı'na talep bildirilir. Kasım-Aralık ayında Resmi Gazetede yayımlanır. Mali yıl içindeki derece değişikliği Ocak ayı içinde onaylanır.

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, UZMAN ATANMA ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki şartlar, Yükseköğretim Kurulu Mevzuatı ve Kurul Kararları ve 31.07.2008 tarihinde yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, 
şartı aranır.

Özel şartlar

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

b) 100 tam not üzerinden en az 65; 4 tam not üzerinden en az 2.50 lisans mezuniyet notuna sahip olmak.

Tıpta uzmanlık ile yan dal uzmanlık sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartlar aranmaz.

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak,

b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.

Okutman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a) Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak,

b) Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a) En az lisans mezunu olmak,

b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak.

Öğretim Elemanı Kadroları İlanı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yayımlanır.

Başvuruda İstenilen Belgeler:

1- Dilekçe (başvurulan unvan ve birim açıkça belirtilecek, adres ve telefon numarası yazılacaktır),

2- ALES Belgesi,

3- Yabancı Dil Belgesi,

4- Özgeçmiş,

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

6- Fotoğraf (2 adet),

7- Diploma Suretleri (yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge),

8- Lisans Not Durum Belgesi (transkript),

9- Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için Hizmet Belgesi,

10- Alanlarında tecrübe belgeleri ,

11- Erkek adaylar için Askerlik durumunu gösterir belge,

12- Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya ile kadronun ilan edildiği ilgili birimlere başvuracaklardır.

Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler:

- 6 adet vesikalık fotoğraf (en az son altı ay içerisinde çekilmiş)

- Cumhuriyet Savcılıklarından alınacak sabıkasızlık kayıt belgesi,

- İkametgâh Belgesi,

- Sağlık Raporu.


DİSİPLİN

Soru: Disiplin Cezaları Sicilden Silinir mi?

Cevap: Üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olanlar uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının sicil dosyasından silinmesini isteyebilir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden silinmesinde disiplin kurulunun mütalâası alındıktan sonra Ceza alan kişinin, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteği haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar sicil dosyasına işlenir.

 

HİZMETİÇİ EĞİTİM

Soru: Üniversitenize aday memur olarak atandım asalet tasdikim ne zaman yapılır?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz." denildiğinden asalet tasdikiniz göreve başladığınız tarihten itibaren 1 yıl ile 2 yıl arasındaki bir zamanda yapılır.

Soru: Aday memur olarak çalışmaktayken Askerlik Hizmetimi yapabilir miyim?

Cevap: Evet Askerlik hizmetini yapabilirsiniz. Ancak Hizmetiçi Eğitime katılmadıysanız askerlik dönüşü eğitime katılırsınız.

Soru: Aday memur olarak çalışmaktayım, doğum yaptım ücretsiz izin alabilir miyim?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104'üncü maddesinin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar ücretsiz izin alabilirsiniz.

Soru: Aday memur olarak çalışmaktayım, eş durumundan dolayı başka bir kuruma naklen atanabilir miyim?

Cevap: 657 sayılı kanunda aday memurun başka kurumlara naklinin olmayacağı belirtilmiştir. Bu nedenle aday memur olarak görev yapmakta iken başka bir kuruma naklen atama yapılamaz.

Soru: Aday memur olarak çalışmaktayım, Hizmetiçi Eğitime katılmadan ve/veya Sınava girmeden asaletim tasdik olur mu?

Cevap: Hizmetiçi Eğitime katılmadan ve/veya sınava girmeden, aday memurlar asli memurluğa atanamazlar.

 

ARŞİV HİZMETLERİ

Soru: Diploma, Başarı Belgesi, Kurs Bitirme Belgesi gibi belgelerin aslını veya fotokopisini özlük dosyamdan alabilir miyim?

Cevap: Personel Daire Başkanlığı, Sicil-Disiplin Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurduğunuz takdirde Diploma, Başarı Belgesi, Kurs Bitirme Belgesinin aslını veya fotokopisini alabilirsiniz.

Soru: Göreve yeni başladım Personel kimliği çıkartmak istiyorum ne yapabilirim?

Cevap: Göreve başladığınız birimde Pesonel Kimlik Kartı Formu (Akıllı Kart) 2 nüsha olarak doldurulur ve bir fotoğrafınız ile Biriminiz tarafından Personel Daire Başkanlığına gönderilir. Kimlik basımı Bilgi İşlem Darie Başkanlığı tarafından yapıldıktan sonra kimlik ilgili Birime gönderilir.

Soru: Personel kimliğimi kaybettim yenisini çıkartmak istiyorum ne yapabilirim?

Cevap: Personel Kimlik Kartı Formu doldurularak ilgili birim tarafından ya da form onaylandıkran sonra şahsen Personel Daire Başkanlığına iletilir.

 

MAL BİLDİRİMİ

Soru: Mal Bildiriminde bulunurken eşimin ve çocuklarımın da mallarını bildirecek miyim?

Cevap: Kendiniz, eşiniz ve çocuklarınıza ait mallar Mal Bildirim Formunda belirtilecektir.

Soru: Mal Bildirimleri hangi durumlarda verilir?

Cevap: Üniversitemize atanırken göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda ve sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç Şubat ayı sonuna kadar Mal Bildirimlerini vermek zorundadırlar.

 

SENDİKA

Soru: Sendikaya nasıl üye olabilirim?

Cevap: Üniversitemizin bağlı olduğu hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirsiniz.

Sendikaya üyelik, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üye formu ile sendikaya başvurulması ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır.

Soru: Sendikadaki üyeliğimden çekilebilir miyim?

Cevap: Üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin Personel Daire Başkanlığı Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğüne vermeniz durumunda Sendikadaki üyeliğinizden çekilebilirsiniz.

Soru: Birden çok sendikaya üye olabilir miyim?

Cevap: Birden çok sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendikaya üyelik halinde sonraki üyelikler geçersiz sayılır.

 

MAAŞ

Soru: Maaşımız neden düştü?

Cevap: Gelir Vergisi Matrahı yükselmişse maaş düşer ve bu durum vergi matrahının yükseldiği aydan Aralık ayına kadar devam eder. Sene değişince bu durum düzelir. Ayrıca o ay eczane kesintisi varsa maaşı düşer.

Soru: Döner Sermaye alıp da denge tazminatı alamayanlardan döner sermayeleri kesildiğinde ne zaman denge alırız?

Cevap: Yıl içinde döner sermaye ve denge tazminatı bir arada ödenir; alınan döner sermaye bir yıl sonra kesilmeye başlar ve kişi denge tazminatı alamaz. Döner miktarı alınan denge tazminat miktarından yüksekse yıl boyunca denge tazminatı alınmaz. Eğer döner miktarı döner tazminatından düşükse hangi ayda dönerin kesilmesi biterse o aydan itibaren denge alınır.

Yorumlar

zilan
5.6.2015 19:37:48
pamukkale öğrencileri hangi ünvrtelere yaz okuluna gidebilir nasl öğrenebilirim denklik bandırma yla oluyormu
gÜlşen
10.9.2014 15:33:47
http://www.pamukkale.edu.tr/pau/tr/ogrencisorgula BURADAN DİPLOMAMI SORGULADIM MEZUN OLDUGUM GÖZÜKÜYOR FAKAT DİPLOMA NO KISMI BOŞ.Diplomanın çıktığını nasıl anlayacağım. Diplomamızı almamız için mezun bilgi formunu doldurmamız gerekiyormuş. pusula sisteminden şifre alamıyorum ne yapmam gerekli.
Zülküf YILMAZ
29.6.2014 02:47:14
Alıntı: paü den 21.02.2008 de mezun oldum.şimdi transkriptnbelgeme ihtiyacım ama pusula sistemine giremiyorum.mail soruyo yok şifrem yok 2008 mezunu oldugumdan mı?zeus paü den bakardık notlarımıza şimdi oda yok.bana nasıl yardımcı olabiliirsiniz tesekkurler saygılr
Erkan Bey sorununuz ile ilgili aşağıdaki iletişim bilgilerinden birine ulaşmanızı öneriyorum. iyi günler. Telefon:0–258–296 21 51 oid_faq@pau.edu.tr
ERKAN ÖZMEN
21.6.2014 15:54:40
paü den 21.02.2008 de mezun oldum.şimdi transkriptnbelgeme ihtiyacım ama pusula sistemine giremiyorum.mail soruyo yok şifrem yok 2008 mezunu oldugumdan mı?zeus paü den bakardık notlarımıza şimdi oda yok.bana nasıl yardımcı olabiliirsiniz tesekkurler saygılr
Zülküf YILMAZ
2.3.2014 01:01:40
Alıntı: üniversitenizde yüksek lisansı bu dönem kazandım.. öğrenci kartımı yeni aldım. belediyenin toplu tasıma aracları ıcın kartıma yukleme yapamıyorum.. acaba yuksek lısan ogrencı kartına bu özellık tanımlı değilmidir?
Hüseyin Bey, kimliğinizle birlikte Bayramyeri eski petrol yeni gün market karşısında bulunan Kart basım ve dolum merkezi veya Eski zahire pazarında bulunan müdürlüğe giderek kartınızı açtırmanız gerekiyor.
hüseyin atmaca
28.2.2014 22:21:01
üniversitenizde yüksek lisansı bu dönem kazandım.. öğrenci kartımı yeni aldım. belediyenin toplu tasıma aracları ıcın kartıma yukleme yapamıyorum.. acaba yuksek lısan ogrencı kartına bu özellık tanımlı değilmidir?
Zülküf YILMAZ
27.1.2014 10:55:51
Alıntı: ben bı konu hakkında bılgı almak ıstıyordum.paü ön lisanstan agsts 2013 te mezun oldum.mezun anketını doldurdum ama gecıcı mezunıyet belgemi almadım.6 ay içinde dıplomanın cıktıgı söylenmişti ben 6 ay doldugunda gitsem dıplomamı alablır mıyım?
Evt. alabilirsiniz. Fakat üniversitemizce öğrencilerin diplomalarının çıkıp çıkmadığını görmeleri için http://www.pamukkale.edu.tr/pau/tr/ogrencisorgula adresi kullanıma açılmıştır. Kontrol ederek gelebilirsiniz. İyi günler.
pelin
15.1.2014 10:10:34
ben bı konu hakkında bılgı almak ıstıyordum.paü ön lisanstan agsts 2013 te mezun oldum.mezun anketını doldurdum ama gecıcı mezunıyet belgemi almadım.6 ay içinde dıplomanın cıktıgı söylenmişti ben 6 ay doldugunda gitsem dıplomamı alablır mıyım?
ahmet
13.10.2013 19:57:20
eğitim fakültesinde yaz okulunda kaç ders alabiliriz
Ali YOKUŞ
17.6.2013 22:24:26
bilgiler için tşk ederim.