Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü

YURT DIŞINDAN ÖGRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN ULUSAL
ve
ULUSLARARASI SINAVLARIN MİNİMUM PUANLARI

 

(THE MINIMUM NUMBER OF NATIONAL OR INTERNATIONAL EXAM POINTS NEEDED, TO GAIN ENTITLEMENT, TO APPLY FOR EDUCATION AT THE UNIVERSITY OF PAMUKKALE.)

 

PAÜ YÖSS (Pamukkale Üniversitesi tarafından yapılan Yurt Dışı Öğrenci Seçme Sınavı) En az 40 puan, Sınavlar 1 yıl geçerlidir.
PAÜ YÖSS (Foreign Student Selection Examination Set By The University Of Pamukkale) Minimum 40 points, Exams are valid for only 1 year.

 

Türkiye’deki diğer üniversiteler tarafından yapılan yurt dışı öğrenci seçme sınavları En az 40 puan, Sınavlar 1 yıl geçerlidir.
Selection Examinations Conducted By Other Universities In Turkey, For Foreign Students Minimum 40 points, Exams are valid for only 1 year.

 

ABITUR (Alman Bakalorya) Sınavı En az 4 puan,
ABITUR Minimum 4 points,

 

ACT (American College Testing) Matematik (math) ve fen (science reasoning) alanlarında toplam en az 21 puan,
ACT (American College Testing) A total of at least 21 points in the fields of (math) and (science reasoning),

 

AL-SHAHADA-AL THANAW (Suriye’de yapılan bakalorya sınavı) En az %70 başarılı olma,
AL-SHAHADA-AL THANAW Minimum 70%,

 

BACCALAUREAT LIBANAIS (Lübnan Bakalorya Sınavı) En az 13 puan,
BACCALAUREAT LIBANAIS Minimum 13 points,

 

Endonezya UAN Sınavı En az 40 puan,
UAN Minimum 40 points

 

ENT (Kazakistan Ulusal Üniversite Giriş Sınavı) En az 80 puan,
ENT Minimum 80 points,

 

FRENCH BACCALAUREATE (Fransız Bakaloryası) En az 12 puan,
FRENCH BACCALAUREATE Minimum 12 points,

 

GAOKAO (Çin Halk Cumhuriyetinde yapılan üniversite giriş sınavı) En az 480 puan,
GAOKAO Minimum 480 points,

 

GCE (General Certificate Examination) En az biri başvurulan bölümle ilgili olmak üzere 2 konuda “A Level” derecesi,
GCE (General Certificate Examination) Two "A Level" grades with At least one of the two related to the referenced topic.

 

IB International Baccalauréat (Uluslararası Bakalorya Sınavı) En az 28 puan,
IB International Baccalauréat Minimum 28 points,

 

Irak (Lise Diploma Derecesi) En az %70 başarılı olma,
Iraq (Baccalaureat Iraq) Minimum 70%,

 

İran (DİPLOMA DEBİRESTAN veya PİŞDANEŞGAHİ) En az 12 puan,
Iran (Diplome Debirestan or Pişdaneşgahi) Minimum 12 points,

 

İtalya MATURA Sınavı En az 40 puan,
Italy (Matura) Minimum 40 points,

 

KONKUR (Afganistan Ulusal Üniversite Giriş Sınavı) En az 200 puan,
KONKUR Minimum 200 points,

 

Libya Bakaloryası (Al-Shahada-Al Thanawiyya Sınavı) En az %70 başarılı olma,
Libya (Al-Shahada-Al Thanawiyya) Minimum 70%,

 

Lübnan Bakaloryası (Baccalauréat Libanais) En az 13 puan,
Lebanon (Baccalauréat Libanais) Minimum 13 points,

 

Mısır Merkezi Bitirme Sınavı (Al-Shahada-Al Thanawiyya Al-Amma) En az %70 başarılı olma,
Egypt (Al-Shahada-Al Thanawiyya Al-Amma) Minimum 70%,

 

ORT (Kırgızistan Ulusal Üniversite Giriş Sınavı) En az 150 puan,
ORT Minimum 150 points,

 

SAT (Scholastic Asessment Test) SAT testinde “math” ve “critical reading” testlerinde 1600 üzerinden en az toplam 1000 puan ve 800 üzerinden en az 500 “math” puan,
SAT (Scholastic Assessment Test ) A minimal of 1000 points out of 1600 in “math” and “critical reading” and a minimal of 500 points out of 800 in “math”,

 

Senegal Bakaloryası En az 10 puan,
Senegal (Baccalaureat) Minimum 10 points,

 

Suudi Arabistan (TAWJIHI veya KUDRAT Sınavı) En az %70 başarılı olma,
Saudi Arabia (TAWJIHI veya KUDRAT) Minimum 70%,

 

TAWJIHI (Ürdün ve Filistin’de yapılan sınav) En az 80 puan,
TAWJIHI Minimum 80 points,

 

TQDK (Azerbaycan Ulusal Üniversite Giriş Sınavı) En az 400 puan,
TQDK Minimum 400 points,

 

Tunus bakaloryası En az 10 puan,
Tunus Baccalaureat Minimum 10 points,

 

Yemen Lise Bitirme Sınavı En az %70,
Yemen General Secondary Education Certificate Minimum 70%

 

Bu sınavlar dışında denkliği Üniversite tarafından kabul edilen diğer sınavlardan başarılı olarak değerlendirilmek. To be evaluated successfully in other exams accepted as equivalent by the University.

 

Burada açıklanmayan ülke ve sınavlar ile başvurulması durumunda Yurt Dışı Öğrenci Kabul Komisyonunun belirlediği puanlar geçerli olacaktır. In the event that an application is made with an exam or country that has not been stated here a score will be determined by the Admissions Committee.

 

Bölüm-program bazında seçim esnasında puan yükseltme hakkı Yurt Dışı Öğrenci Kabul Komisyonuna aittir. The right to upgrade points during the selection of department-program is reserved to The Foreign Student Admission Commission.

 

!!!ADAYLAR SADECE BİR SINAV PUAN TÜRÜ İLE BAŞVURU YAPABİLİRLER!!!

!!!CANDIDATES CAN ONLY APPLY WITH AN EXAM SCORE TYPE!!!

 

Duyurular Tümünü Gör