Modern Diller Bölümü

 

           02.10.2014 tarihinde 58655 nolu yazıyla Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde faaliyet göstermek üzere kurulan Modern Yabancı Diller Bölümü, üniversitemiz fakülte ve yüksekokullarında okutulan Ortak Zorunlu Dersler,  Mesleki ve İleri Yabancı Dil derslerini yürütmek ve planlamak amacıyla kurulmuştur.

 

            Misyonumuz:  Pamukkale Üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte ve yüksekokul öğrencilerinin akademik ve sosyal özelliklerini geliştirmeleri ve farklı çevrelerde kendilerini ifade edebilmeleri için ihtiyaç duyacakları temel yabancı dil bilgi ve becerisini  kazandırmaktır. Böylelikle; üniversitemizin yüksekokul ve fakültelerinde verilen “ortak zorunlu (servis) yabancı dil dersleri ve mesleki ve ileri yabancı dil dersleri” ni alan öğrencilerimize yabancı dil öğretimi sağlamak ve onların tüm yaşam boyu sürecek öğrenme sürecine katkıda bulunmak; ülke sorunlarına duyarlı, yazılı ve görsel materyalleri takip eden, kendini ifade edebilen üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır.

 

            Vizyonumuz:  Üniversitemiz öğrencilerini uluslararası düzeyde geçerliliği olan Avrupa Dilleri Öğretim Ortak Çerçeve Programı kapsamında dünya standartlarında eğitim veren öncü ve dinamik bir kurum olmaktır. Bunun doğrultusunda, yetkin akademik kadrosuyla dil öğretiminde çağdaş yaklaşımları benimseyen, yeniliğe açık, fiziksel koşulları ve eğitim materyalleri en üst düzeyde yabancı dil öğretimi yapan bir birim olmaktır.

02.10.2014