PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU


Avrupa Konseyinin “Yabancı Diller Öğrenimi-Öğretimi Ortak Ölçütleri” esas alınarak,  nitelikli ve alanlarında yetkin akademik kadrosu, modern ve ergonomik fiziki yapılanması (4,850 m2 kapalı alanı), güncel ve teknik donanımı ile öğrencilerimize; evrensel düzeyde geçerliliği olan akademik yabancı dil öğrenimi ve becerileri kazandırmak için, Ulusal ve uluslararası alandaki güncel yöntem ve teknikleri takip ederek, akademik katkı sağlamaya yoğunlaşmış, uzmanlığa dayalı öğretim sunan, öncü ve dinamik bir kurumdur.


VİZYON

"Ulusal ve uluslararası gelişmeleri dikkate alarak, öğrencilerine akademik katkı sağlamaya yoğunlaşmış, uzmanlığa dayalı öğretim sunan, öncü ve dinamik bir kurum olmak" 


MİSYON

"Üniversitemizde öğrenim gören tüm öğrencilerimize, akademik özelliklerini geliştirmeleri ve farklı çevrelerde kendilerini ifade edebilmeleri için ihtiyaç duyacakları temel yabancı dil bilgi ve becerisini kazandırmak" 


AMAÇ VE HEDEFLER

Kuruluş amacı "İngilizce hazırlık programı olan Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere" bir yıl süreyle Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne göre yabancı dil öğrenimi vermektir.


Bu amaç kapsamında;

 

 1. Yeniliğe açık olmak, toplumsal duyarlılık, yüksek özgüven, uzlaşmacı olmak ve paylaşımcılık,
 2. Uzmanlığı ve bilgiyi esas almak, bütüncül bakış açısı, öğrenmeyi esas almak, katılımcı kurum kültürü, çok boyutlu yaklaşım, motive ve koordine edici olmak,
 3. Değerlendirmelerde doğruluk ve güvenilirlik, güncel verileri içerme, kısıtlı kaynakları en uygun kullanmak ve problem çözücü olmak, okulumuzun temel değerleridir. 

 


PERSONEL

65 Öğretim Elemanı 1 Öğretmen ve 8 idari personeli ile eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. 


TARİHÇESİ

Yüksekokulumuz "11.06.2004 tarih ve 25489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2004/7337 sayılı Bakanlar Kurulu kararı" ile kurulmuş olup 2007-2008 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde öğretime başlamıştır. Halen Yabancı Diller Yüksekokulu binasında, 1500 hazırlık öğrencimizle birlikte Üniversitemiz bünyesindeki Fakülte ve Yüksekokullardaki öğrenciler için, 2547 sayılı kanunun 40/A maddesi gereği Akademik personelimizce (İngilizce-Almanca-Fransızca) ortak zorunlu yabancı dil dersleri de yürütülmektedir.


YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DONANIMI:

 

 • Her sınıfta projeksiyon cihazı
 • Dvd oynatıcı (bilgisayar üzerinde)
 • Her sınıfta ses sistemi ve Merkezi ses sistemi.
 • Her sınıfta masaüstü bilgisayar
 • Her sınıfta wireless ve kablolu internet bağlantısı

 


YÜKSEKOKULUMUZDA, YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİNİ DESTEKLEYEN OLANAKLAR:

 

 • 31 derslik mecuttur.
 • Bilgisayar Laboratuarları (1 adet normal bilgisayar laboratuarı, 2 adet bilgisayarlı dil laboratuarı)
 • Yabancı dil öğrenimine yönelik kitap, dergi, görsel ve işitsel malzemeler, wireless.

 


YABANCI DILLER YÜKSEKOKULUNDA EĞITIM-ÖĞRETIM FAALIYETLERINI DESTEKLEYEN AKADEMIK BIRIMLERIMIZ:

 1. Sınav Merkezi Koordinatörlüğü
 2. Materyal ve Program Geliştirme Koordinatörlüğü
 3. Meslek içi Eğitim Koordinatörlüğü
 4. Eğitim Destek Koordinatörlüğü
 5. Erasmus ve Farabi Öğrenci Değişim Koordinatörlüğü
 6. Uluslararası Sınav Merkezi Koordinatörlüğü (TOIEC SINAV MERKEZİ)
 7. Sosyal ve Akademik Faaliyetler Koordinatörlüğü
 8. Döner Sermaye Birimi – Kurslar Koordinatörlüğü