Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Yönetim

Prof. Dr.
SELÇUK BURAK HAŞILOĞLU
BÖLÜM BAŞKANI
Dr. Öğr. Üyesi
İBRAHİM AKSEL
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI