Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Akademik Kadro

Prof. Dr.
SELÇUK BURAK HAŞILOĞLU
Karar Bilimleri

Dr. Öğr. Ü.
İBRAHİM AKSEL
Bilişim Yönetimi

Dr. Öğr. Ü.
ABDULKADİR YALDIR
Bilişim Sistemleri

Dr. Öğr. Ü.
SERKAN DOLMA
Bilişim Sistemleri

Arş. Gör.
EMRE ŞAHİN
Bilişim Sistemleri