GÖREV VE PERSONEL YAPILAŞMASI

          Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversitemizin başlıca yapılaşması ile ilgilenmektedir. Önceki yıllarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre, şimdi ise 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu doğrultusunda yapım işleri, onarım işleri ve malzeme satın alma ihalelerini gerçekleştirmektedir.İhalelerin gerçekleştirilmesi, inşaatların yapım aşamasında ki her türlü denetim, kontrollük ve müteahhit firmalara yapılan ödemelerin düzenlenmesi dairemiz tarafından yapılmaktadır.

 

Etüd-Proje Şube Müdürlüğü,

Üniversitemiz Yatırım Projeleri kapsamında bulunan, yeni bina ve tesisle ile bakım ve onarımı gereken bina ve tesislerin;Etüd-Proje ve rölevelerinin yapılması.Yapı yaklaşık maliyetlerinin hazırlanması,İmar ve ruhsat işlemleri için belediye ve diğer resmi kuruluşlarla ilgili yazışmaların yürütülmesi, Etüd Proje ŞubeMüdürlüğü’nün görevleri arasındadır.

İhale ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü,

Üniversitemizin bina ve tesisleri ile ilgili yapım ve onarım projelerine ait:Yatırım Programı tekliflerini hazırlamak,Programa uygun olarak ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek Yapım sözleşmelerini hazırlamak ve uygulamak üzere Yapım Şube Müdürlüğü’ne iletmek,Yapım ve Onarım İşleri sözleşmelerinin kesin hesaplarını incelemek İhale ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü’nün görevleri arasındadır.

Yapı işleri Şube Müdürlüğü,

Üniversitemiz bina ve tesislerin yapım ve onarım işleri sözleşmelerinin uygulanması esnasında;Denetlenmesi, geçici ve kesin kabul muayene işlemlerinin yapılması Sosyal Sigortalar ve Bölge Çalışma Müdürlükleri ile ilgili işlemlerin yapılması,Teminat iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi,Yaklaşık Maliyet Çalışmalarına katkı konulması Yapım Şube Müdürlüğü’nün görevleri arasındadır.

Peyzaj ve Yeşil Alanlar Şube Müdürlüğü,

Üniversitemiz bina ve tesislerin yapım  esnasında; Çevre Düzenleme ve Yeşil Alanlar işinin:Denetlenmesi, geçici ve kesin kabul muayene işlemlerinin yapılması Yaklaşık Maliyet Çalışmalarına katkı konulması Yeşil Alanların Bakımı Ağaç dikilmesi ve bakım işlerinin yapılması Yeşil alanlarda zararlılara karşı mücadele de bulunulması Şube Müdürlüğü’nün görevleri arasındadır.

Taşınmaz Mallar  Şube Müdürlüğü,

Kurum taşınmazlarının, tahsisi veya kamulaştırılması, kiralanması, intifa hakkı temini ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,taşınmazların envanteri, alım ve terkin işlemlerini yürütmek

 

 


 

Duyurular Tümünü Gör