Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Bölümümüzde Görev Yapan Akademik Personel

 

 

Doç. Dr. Turan Paker

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı

Erasmus Koordinatörü

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Lisans

Selçuk Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği, 1984

Yüksek Lisans

Bilkent Üniversitesi, Yabancı Dil Olarak İngilizce Eğitimi, 1989

Doktora

Çukurova Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi, 1996

Çalışma Alanı

Öğretmen Yetiştirme, İngilizce Öğretim Yöntemleri, Ölçme-Değerlendirme, Beceri Eğitimi, İkinci Dil Edinimi

Ofis No

A310

Telefon numarası

+90 258 296 1029

e-posta

tpaker@pau.edu.tr

Websitesi

http://tpaker.pamukkale.edu.tr

 

     

Doç. Dr. Recep Şahin Arslan

 

 Anabilim Dalı Başkanı

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

PAU AKBIS

Lisans

Selçuk Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği, 1985

Yüksek Lisans

Bilkent Üniversitesi, Yabancı Dil Olarak İngilizce Eğitimi, 1989

Doktora

Bristol Üniversitesi, Yabacı Dil Olarak İngilizce Eğitimi, 1998

Çalışma Alanı

İngilizce Öğretim Yöntemleri, Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi, Dil Becerileri Eğitimi, Mesleki Gelişim

Ofis No

A312

Telefon numarası

+90 258 296 1030

e-posta

rsarslan@pau.edu.tr

Websitesi

 http://pamukkale.academia.edu/RecepSahinArslan

 

 

Doç. Dr. Demet Yaylı

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi, 1998

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi, 2001

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi,  İngiliz Dili Eğitimi, 2005

Çalışma Alanı

Beceri Eğitimi, Tür Odaklı Pedagojiler, İngilizce Öğretmeni Yetiştirme, Öğretmen Kimliği Gelişimi, Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi 

Ofis No

A311

Telefon numarası

+90 258 296 1028

e-posta

demety@pau.edu.tr 

 

Yrd. Doç. Dr. Selami Ok


Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı


Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi, 1985

Yüksek Lisans

Bilkent Üniversitesi, Yabancı Dil Olarak İngilizce Eğitimi, 1992

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi, 2005

Çalışma Alanı

Dilbilim, Dinleme ve Sesletim, Yabancı Dil Becerileri Eğitimi, Hata Düzeltme, Materyal Gel,ştirme ve Değerlendirme, Sözcük Eğitimi, Dil Öğretim Yöntemleri, Güdülenme, Program Geliştirme, Sınıf Araştırması, Öğrenci Özerkliği       

Ofis No

A309

Telefon numarası

+90 258 296 1027

+90 0532 651 94 53 

e-posta

selamiok@pau.edu.tr

Websitesi

http://www.researchgate.net/profile/Selami_Ok

http://pamukkale.academia.edu/SelamiOk

 

 

 Yrd. Doç. Dr. Çağla Atmaca

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Lisans  Pamukkale Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi, 2011
Yüksek Lisans                                                                             Gazi Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi, 2013
Doktora  Gazi Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi, 2016
Çalışma Alanı  Öğretmen Yetiştirme, Eğitsel Teknoloji, Söylem Çözümleme, Kültürlerarası İletişim, Beyin Temelli Öğrenme, İkinci Dil Edinimi
 Ofis No  A328
 Telefon   +90 258 296 1155
 e-mail  catmaca@pau.edu.tr

 

Öğr. Gör. Banu Alfar

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

PAU AKBİS

 

Lisans

Ege Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 1995

Yüksek Lisans

Indiana Üniversitesi, Yabancı Dil Olarak İngilizce Eğitimi, 2002

Doktora

Anadolu Üniversitesi,  İngiliz Dili Eğitimi, (Devam ediyor)

Çalışma Alanı

İngilizce Eğitimi, Bilgisayar Destekli Dil Öğretimi, İkinci Dil Edinimi 

Ofis No

A314

Telefon numarası

+90 258 296 1038

e-posta

balfar@pau.edu.tr

 

   

Öğr. Gör. Ramazan Alparslan Gökçen

 

Farabi Koordinatörü

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 


Lisans

Atatürk Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği, 2000

Yüksek Lisans

Bilkent Üniversitesi, Yabancı Dil Olarak İngilizce Eğitimi, 2005

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat (Devam ediyor)

Çalışma Alanı

İngilizce Eğitimi, Ölçme ve Değerlendirme, Alternatif Değerlendirme, Karşılaştırmalı Edebiyat

Ofis No

A313

Telefon 

+90 258 296 1031

+90 532 589 87 66

e-posta

rgokcen@pau.edu.tr

 


 

Dr. Pınar Karahan

 

 Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

 İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 Lisans                                    Hacettepe Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık, 2006
 Yüksek Lisans Pamukkale Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi, 2011
 Doktora Anadolu Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi, 2017 
 Çalışma Alanı İkinci Dil Edinimi, Psikodilbilim, Söylem Çözümlemesi
 Ofis No A420
 Telefon numarası +90 258 296 1252
 e-posta pkarahan@pau.edu.tr

 


Dr. Filiz Rızaoğlu

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 Lisans- Yüksek Lisans                                                                  Dokuz Eylül Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi, 2007
 Doktora Boğaziçi Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi, 2016
 Çalışma Alanı

Psikodilbilim, Sözcük ve Cümle İşlemleme, İkinci Dil Edinimi, İkinci Dil Olarak Türkçe

 Ofis no A216
 Telefon numarası +90 258 296 1011
 e-posta frizaoglu@pau.edu.tr

 

 

Arş. Gör. Sibel Kahraman Özkurt    

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

PAU AKBIS

 Lisans                                                                                                                                              Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi, 2011
 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi, 2013
 Doktora  Gazi Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi, (devam ediyor)
 Çalışma Alanı 

 Sürekli Mesleki Gelişim, Öğretmen Yetiştirme, Öğretmen Kimliği, Hizmet-içi Eğitim, Öğretmen  Özerkliği, İkinci Dil Edinimi

 Ofis no A314 
 Telefon numarası +90 258 296 1242
 e-posta

sibelozkurt@pau.edu.tr

sibelkahraman89@gmail.com

 

   

Arş. Gör. Gamze Yalçın

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 Lisans                                                                                                                                             Pamukkale Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 2010
 Yüksek Lisans Pamukkale Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 2014
 Doktora Pamukkale Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, (Devam ediyor)
 Çalışma Alanı Travma Teorisi, Psikanaliz, Feminizm, Postmodern Roman, Modern Şiir, Fantastik Edebiyat, Mikhail Bakhtin ve Teorileri
 Ofis no A216
 Telefon numarası +90 258 296 1182
 e-posta gyalcin@pau.edu.tr

 

Arş. Gör. Arzu Kanat Mutluoğlu (İngiliz Dili Eğitimi) 35. Madde ile görevlendirilme-ÖYP (Hacettepe  Üniversitesi, 2014)
Arş. Gör. Aslıcan Çopur (Alman Dili Eğitimi) 35. Madde ile görevlendirilme-ÖYP (Çukurova Üniversitesi, 2014)
Arş. Gör. Jale Aylin Çelik (Alman Dili Eğitimi) 35. Madde ile görevlendirilme-ÖYP (Trakya Üniversitesi, 2015) 

 

 

 

 

 


http://pamukkale.academia.edu/RecepSahinArslan

https://www.researchgate.net/profile/Recep_Arslan/publications/

http://pamukkale.academia.edu/RecepSahinArslan

https://www.researchgate.net/profile/Recep_Arslan/publications/

http://pamukkale.academia.edu/RecepSahinArslan

https://www.researchgate.net/profile/Recep_Arslan/publications/


  

 Dr. Çağla Atmaca 

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Lisans

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi, 2011

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2013 

Doktora

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2016

Çalışma Alanı

Teacher Education, Educational Technology, Discourse Analysis, Intercultural Communication, Brain-Based Learning, Second Language Acquisition 

Ofis No

A216 

Telefon numarası

0258 296 1155

e-posta

catmaca@pau.edu.tr

 

  

 Dr. Çağla Atmaca 

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Lisans

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi, 2011

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2013 

Doktora

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2016

Çalışma Alanı

Teacher Education, Educational Technology, Discourse Analysis, Intercultural Communication, Brain-Based Learning, Second Language Acquisition 

Ofis No

A216 

Telefon numarası

0258 296 1155

e-posta

catmaca@pau.edu.tr

 

  

 Dr. Çağla Atmaca 

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Lisans

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi, 2011

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2013 

Doktora

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2016

Çalışma Alanı

Teacher Education, Educational Technology, Discourse Analysis, Intercultural Communication, Brain-Based Learning, Second Language Acquisition 

Ofis No

A216 

Telefon numarası

0258 296 1155

e-posta

catmaca@pau.edu.tr

 

  

 Dr. Çağla Atmaca 

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Lisans

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi, 2011

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2013 

Doktora

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2016

Çalışma Alanı

Teacher Education, Educational Technology, Discourse Analysis, Intercultural Communication, Brain-Based Learning, Second Language Acquisition 

Ofis No

A216 

Telefon numarası

0258 296 1155

e-posta

catmaca@pau.edu.tr

 

 

 

 

  

 Dr. Çağla Atmaca 

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Lisans

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi, 2011

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2013 

Doktora

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2016

Çalışma Alanı

Teacher Education, Educational Technology, Discourse Analysis, Intercultural Communication, Brain-Based Learning, Second Language Acquisition 

Ofis No

A216 

Telefon numarası

0258 296 1155

e-posta

catmaca@pau.edu.tr

 

 

 

 

  

 Dr. Çağla Atmaca 

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Lisans

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi, 2011

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2013 

Doktora

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2016

Çalışma Alanı

Teacher Education, Educational Technology, Discourse Analysis, Intercultural Communication, Brain-Based Learning, Second Language Acquisition 

Ofis No

A216 

Telefon numarası

0258 296 1155

e-posta

catmaca@pau.edu.tr

 

 

 

 

  

 Dr. Çağla Atmaca 

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Lisans

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi, 2011

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2013 

Doktora

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2016

Çalışma Alanı

Teacher Education, Educational Technology, Discourse Analysis, Intercultural Communication, Brain-Based Learning, Second Language Acquisition 

Ofis No

A216 

Telefon numarası

0258 296 1155

e-posta

catmaca@pau.edu.tr

 

 

 

 

  

 Dr. Çağla Atmaca 

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Lisans

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi, 2011

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2013 

Doktora

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2016

Çalışma Alanı

Teacher Education, Educational Technology, Discourse Analysis, Intercultural Communication, Brain-Based Learning, Second Language Acquisition 

Ofis No

A216 

Telefon numarası

0258 296 1155

e-posta

catmaca@pau.edu.tr

 

 

 

 

  

 Dr. Çağla Atmaca 

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Lisans

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi, 2011

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2013 

Doktora

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2016

Çalışma Alanı

Teacher Education, Educational Technology, Discourse Analysis, Intercultural Communication, Brain-Based Learning, Second Language Acquisition 

Ofis No

A216 

Telefon numarası

0258 296 1155

e-posta

catmaca@pau.edu.tr

 

 

 

 

  

 Dr. Çağla Atmaca 

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Lisans

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi, 2011

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2013 

Doktora

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2016

Çalışma Alanı

Teacher Education, Educational Technology, Discourse Analysis, Intercultural Communication, Brain-Based Learning, Second Language Acquisition 

Ofis No

A216 

Telefon numarası

0258 296 1155

e-posta

catmaca@pau.edu.tr

 

 

 

 

  

 Dr. Çağla Atmaca 

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Lisans

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi, 2011

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2013 

Doktora

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2016

Çalışma Alanı

Teacher Education, Educational Technology, Discourse Analysis, Intercultural Communication, Brain-Based Learning, Second Language Acquisition 

Ofis No

A216 

Telefon numarası

0258 296 1155

e-posta

catmaca@pau.edu.tr

 

 

 

 

  

 Dr. Çağla Atmaca 

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Lisans

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi, 2011

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2013 

Doktora

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2016

Çalışma Alanı

Teacher Education, Educational Technology, Discourse Analysis, Intercultural Communication, Brain-Based Learning, Second Language Acquisition 

Ofis No

A216 

Telefon numarası

0258 296 1155

e-posta

catmaca@pau.edu.tr

 

 

 

 

  

 Dr. Çağla Atmaca 

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Lisans

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi, 2011

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2013 

Doktora

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2016

Çalışma Alanı

Teacher Education, Educational Technology, Discourse Analysis, Intercultural Communication, Brain-Based Learning, Second Language Acquisition 

Ofis No

A216 

Telefon numarası

0258 296 1155

e-posta

catmaca@pau.edu.tr

 

 

 

  

 Dr. Çağla Atmaca 

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Lisans

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi, 2011

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2013 

Doktora

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2016

Çalışma Alanı

Teacher Education, Educational Technology, Discourse Analysis, Intercultural Communication, Brain-Based Learning, Second Language Acquisition 

Ofis No

A216 

Telefon numarası

0258 296 1155

e-posta

catmaca@pau.edu.tr

 

 

 

  

 Dr. Çağla Atmaca 

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Lisans

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi, 2011

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2013 

Doktora

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2016

Çalışma Alanı

Teacher Education, Educational Technology, Discourse Analysis, Intercultural Communication, Brain-Based Learning, Second Language Acquisition 

Ofis No

A216 

Telefon numarası

0258 296 1155

e-posta

catmaca@pau.edu.tr

 

 

 


 

 Dr. Çağla Atmaca 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Lisans

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi, 2011

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2013 

Doktora

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2016

Çalışma Alanı

Teacher Education, Educational Technology, Discourse Analysis, Intercultural Communication, Brain-Based Learning, Second Language Acquisition 

Ofis No

A216 

Telefon numarası

0258 296 1155

e-posta

catmaca@pau.edu.tr

 

 

 

Öğr. Gör. Banu ALFAR

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

PAU AKBİS

 

Lisans

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1995

Yüksek Lisans

Indiana Üniversitesi Yabancı Dil Olarak İngilizce Eğitimi, 2002

Doktora

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, (Devam ediyor)

Çalışma Alanı

ELT, CALL, SLA

Ofis No

 A0314 

Telefon numarası

 +90 258 296 1038

e-posta

 balfar@pau.edu.tr

 

 

Öğr. Gör. Banu ALFAR

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

PAU AKBİS

 

Lisans

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1995

Yüksek Lisans

Indiana Üniversitesi Yabancı Dil Olarak İngilizce Eğitimi, 2002

Doktora

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, (Devam ediyor)

Çalışma Alanı

ELT, CALL, SLA

Ofis No

 A0314 

Telefon numarası

 +90 258 296 1038

e-posta

 balfar@pau.edu.tr

 

  

 Dr. Çağla Atmaca 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Lisans

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi, 2011

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2013 

Doktora

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2016

Çalışma Alanı

Teacher Education, Educational Technology, Discourse Analysis, Intercultural Communication, Brain-Based Learning, Second Language Acquisition 

Ofis No

A216 

Telefon numarası

0258 296 1155

e-posta

catmaca@pau.edu.tr

 

 

  

 Dr. Çağla Atmaca 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Lisans

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi, 2011

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2013 

Doktora

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi, 2016

Çalışma Alanı

Teacher Education, Educational Technology, Discourse Analysis, Intercultural Communication, Brain-Based Learning, Second Language Acquisition 

Ofis No

A216 

Telefon numarası

0258 296 1155

e-posta

catmaca@pau.edu.tr

 

  Dr. Filiz Rızaoğlu

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi Anabilm Dalı

 Lisans- Yüksek Lisans                                                                   Dokuz Eylül Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi, 2007
 Doktora  Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi, 2016
 Çalışma Alanı

 Psikodilbilim, Sözcük ve Cümle İşlemleme, İkinci Dil Edinimi, İkinci Dil Olarak Türkçe

 Ofis no  A216
 Telefon numarası  +90 258 296 1155
 e-posta  frizaoglu@pau.edu.tr

 

 


 Dr. Filiz Rızaoğlu

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi Anabilm Dalı

 Lisans- Yüksek Lisans                                                                   Dokuz Eylül Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi, 2007
 Doktora  Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi, 2016
 Çalışma Alanı

 Psikodilbilim, Sözcük ve Cümle İşlemleme, İkinci Dil Edinimi, İkinci Dil Olarak Türkçe

 Ofis no  A216
 Telefon numarası  +90 258 296 1155
 e-posta  frizaoglu@pau.edu.tr

 

 


 Dr. Filiz Rızaoğlu

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi Anabilm Dalı

 Lisans- Yüksek Lisans                                                                   Dokuz Eylül Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi, 2007
 Doktora  Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi, 2016
 Çalışma Alanı

 Psikodilbilim, Sözcük ve Cümle İşlemleme, İkinci Dil Edinimi, İkinci Dil Olarak Türkçe

 Ofis no  A216
 Telefon numarası  +90 258 296 1155
 e-posta  frizaoglu@pau.edu.tr

 

 

 


 Dr. Filiz Rızaoğlu

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi Anabilm Dalı

 Lisans- Yüksek Lisans                                                                   Dokuz Eylül Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi, 2007
 Doktora  Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi, 2016
 Çalışma Alanı

 Psikodilbilim, Sözcük ve Cümle İşlemleme, İkinci Dil Edinimi, İkinci Dil Olarak Türkçe

 Ofis no  A216
 Telefon numarası  +90 258 296 1155
 e-posta  frizaoglu@pau.edu.tr

 

 

 

 

  

 Dr. Çağla Atmaca 

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Lisans

Pamukkale Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi, 2011

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi, 2013 

Doktora

Gazi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi, 2016

Çalışma Alanı

Öğretmen Yetiştirme, Eğitsel Teknoloji, Söylem Çözümleme, Kültürlerarası İletişim, Beyin-Temelli Öğrenme, İkinci Dil Edinimi

Ofis No

A216 

Telefon numarası

+90 258 296 1155

e-posta

catmaca@pau.edu.tr

 

 

 
  

 Dr. Çağla Atmaca 

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Lisans

Pamukkale Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi, 2011

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi, 2013 

Doktora

Gazi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi, 2016

Çalışma Alanı

Öğretmen Yetiştirme, Eğitsel Teknoloji, Söylem Çözümleme, Kültürlerarası İletişim, Beyin-Temelli Öğrenme, İkinci Dil Edinimi

Ofis No

A216 

Telefon numarası

+90 258 296 1155

e-posta

catmaca@pau.edu.tr