Menü

Her birey özeldir, biriciktir ve muhteşem bir potansiyel ile dünyaya gelir. Bireyin var olan potansiyelini, başka bir ifade ile kendini gerçekleştirebilmesi için erken çocukluk yaşantıları büyük önem taşır. Bu nedenle, her bir çocuğun bireysel ilgi ve gereksinimlerini ortaya koyabilecekleri oyun dolu ortamlar onların tüm alanlarda gelişmelerinin desteklenmesi açısından gereklidir. Çünkü oyun,çocukların kendilerini ve dünyayı tanımlarını, sağlıklı bir benlik saygısı ve özgüven geliştirmelerini destekler; hayal gücü ve yaratıcılıklarını güçlendirir. Çocukların özgürce oyun oynayabilmeleri için ise, kendilerini güvende hissedecekleri sıcak ve hoşgörülü bir ortamın yaratılması gerekir. Bu ortamın ayrıca,merak duygusunu, soru sorma, araştırma ve keşfetme arzusunu geliştirecek zengin uyarıcılarla donatılması oldukça önemlidir.

Eğitim felsefemiz doğrultusunda amaçlarımız,

  • Çocukların benlik algılarını ve özgüvenlerini geliştirici ortamlar sağlamak
  • Çocukların güven dolu bir ortamda kendilerini ve dünyayı tanıyabilecekleri zengin uyarıcılarla etkileşim kurmalarını sağlamak,
  • Çocukların özgürce seçimler yapabilecekleri ortamlar hazırlayarak onların karar verme, öz-denetim ve problem çözme becerilerini desteklemek,
  • Çocukların sanat ve kültür etkinlikleri yoluyla sanatsal ifade, eleştirel, yaratıcı düşünme, estetik beğeni ve kültürel değerlerini güçlendirmek,
  • Doğa ile doğrudan etkileşim kurabilecekleri fırsatlar sunarak doğa sevgisini aşılamak,
  • Toplumla işbirliği yaparak ve yakın çevre olanaklarından faydalanarak çocukların toplumsal yaşamın işleyişi ile ilgili bir anlayış geliştirmelerini sağlamak,
  • Dinamik bir okul-aile-toplum işbirliği ile çocuk dostu ortamların yaratılması ve çocuk haklarının korunması konusunda örnek teşkil etmektir.

Duyurular Tümünü Gör