Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Menü

Öğrenim Hareketliliği


LLP-Erasmus Döneminde "Öğrenci Öğrenim Harektliliği" faaliyeti olarak isimlendirilen bu faaliyet, 2014-2020 yılları arasında sürecek Erasmus + (Plus) Programı kapsamında "Öğrenci Öğrenim Hareketliliği" faaliyeti olarak  devam edecektir.

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye'de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dâhilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Seçilen öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz ("0" hibeli) Erasmus öğrencisi" olarak Erasmus öğrencisi olabilirler.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği kurumlar arası anlaşmalar kapsamında yapılabilmektedir. Kurumlar, var olan anlaşmaları çerçevesinde gidecek Erasmus öğrencilerini belirlemek üzere öğrencilerine başvuru ilanında bulunurlar. Hareketlilik faaliyeti yalnızca anlaşması olunan bölümler arasında yapılabilmektedir. Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin kendi kurumlarının Erasmus Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim sürecine dâhil olmaları gerekir. Her kurum kendi başvuru ve seçim tarihlerini kendisi belirlemektedir.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, hareketlilik dönemi başlamadan önce seçilecek Erasmus öğrencileri için yıllık ulusal öncelikleri ve seçilebilmeleri için gerekli olan kriterleri belirler. Yükseköğretim kurumları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından belirlenen seçim kriterlerine göre öğrencilerini seçerler.

Bir öğrenci Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden  yükseköğrenim hayatında her öğretim kademesinde 12 aya kadar faydalanabilir; Lisans 12 ay, Yükseklisans 12 ay ve Doktora 12 ay.  

Öğrencilerin seçim şartları ve hibe miktarları için lütfen ilgili akademik yılın Erasmus+ Ulusal Teklif Çağrısı'na bakınız.

Akademik Durum , Ders Kaydı ve Akademik Ücretler :

Öğrencinin Türkiye'deki yükseköğretim kurumunda alması gereken derslere karşılık, gideceği kurumda  eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır. Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin yüksek düzeyde benzeşmesi yeterlidir. Kurumların yetkilileri ve gidecek öğrenci tarafından atılması gereken imzaların tamamlanmış olduğu bir Öğrenim Anlaşmasında yer alan derslerin tanınacağı yükseköğretim kurumunun Erasmus Üniversite Beyannamesi başvurusu sırasında taahhüt edilmiştir ve aykırı hareket edilmesi halinde Merkez durumu Avrupa Komisyonu'na rapor etmekle yükümlüdür ve bu, kurumun Beyannamesi'nin iptal edilmesi ile neticelenebilir.

Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. Öğrencinin, aldığı derslerin kredisinin 2/3'ü oranında kredi toplaması başarı hedefi olarak gözetilir. Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye'de geçirmiş gibi sayılacaktır. Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edeceklerdir, ancak başarılı oldukları derslerin kredi toplamı karşılığı kadar derslerden muaf olurlar.

 

Erasmus öğrencileri Türkiye'de öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar, yurt dışında geçirecekleri süre için öğrencilerin kayıt dondurması söz konusu değildir. Kayıt ve harç ücretleri öğrencilerin kayıtlı oldukları kendi kurumlarına yatırılır, gidilecek kuruma herhangi bir kayıt veya harç ücreti ödenmez. Ancak gidilecek kurum, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti harici küçük meblağlı ödemeleri Erasmus öğrencilerinden de talep edebilir. Bu çeşit ödemelere örnek spor tesisleri abonelik ücreti, ulaşım ücreti olabilir.

Erasmus Programı Ne Değildir ?

1- Erasmus programı bir "yabancı dil öğrenme programı" değildir.

2- Erasmus programı tam anlamıyla bir "burs" programı değildir.

3- Erasmus programı bir "diploma" programı değildir.

 

ÖĞRENCİ SEÇİM PROSEDÜRÜ

Pamukkale Üniversitesi Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Seçim Prosedürü

 1. Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği başvuruları, her yıl Mart Nisan aylarında ve Eylül Ekim aylarında yapılır.Mart Nisan aylarında yapılan başvurular bir sonraki sene Mayıstan sonra gidecek öğrenciler için, Eylül Ekim aylarında yapılan başvurular ise aynı akademik yılda yalnızca bahar dönemi gidecek öğrenciler için yapılır. Başvurular online olarak yapılır. Başvuru şartları Ulusal Ajans tarafından belirlenen kriterlere bağlı olarak; lisans öğrencileri için akademik not ortalamasının en az 2.2/4.0, lisansüstü öğrenciler için; en az 75/100 ya da 2.5/4.0 olmasıdır.
 2. Ulusal Ajans tarafından belirlenen seçim kurallarına göre; akademik not ortalamasının %50’si, dil sınav sonucunun %50'si alınarak öğrenci ortalamaları belirlenir.
 3. Dil sınavları Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılır ve değerlendirilir. Sınav sonuçları resmi yazı ile Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne bildirilir.
 4. Sınav Prosedürü;
  1. Öğrenciler dil sınavı için pusula sistemi üzerinden on-line başvuru yaparlar.
  2. Başvuru döneminin bitiminde öğrenciler dil sınavına girer.
  3. Dil sınav sonuçları ve akademik not ortalamalarına göre otomasyon sistemi tarafından ortalamalar belirlenir.
  4. Öğrenciler üniversite tercihi için pusula sistemine tekrar girip, tercihlerini yaparlar.
  5. Öğrenci tercihlerine göre, ikili anlaşma öğrenci değişim kontenjanları sayısınca öğrenci asıl olarak yerleştirilir.

Duyurular Tümünü Gör